Ungdommene Lindsay (14), Julita (14), Fabia (16), Allijah (16) og Iman (16) jobber denne uken for gratistilbudet for barn på Furuset Tennis IL. Over 50 barn er påmeldt på høstferie-camp.

-Jeg føler meg litt som en storesøster, sier Fabia

Selvom de får veiledning av Ingrid Olsen Huus og Henrik Huus, har de til enhver tid ansvaret for 12 barn hver, hele uken. Ungdommene i trener-teamet er enige i at det er fint å kunne hjelpe til på klubben.

Fabia og Lindsay instruerer barna i rød gruppe

-Det er vanskelig, skummelt og stressende å være ledere. Litt overveldende. Men en fin opplevelse å kunne få bestemme og ha ansvar, sier jentene.

I samarbeid med Oslo kommune har Oslo Idrettskrets videreført de gode erfaringene fra sommeren inn i idrettshøsten 2021, og har etter søknad delt ut midler til idrettslag som skal arrangere høstferieaktivitet i Oslo. Furuset IL har mottatt støtte fra Oslo Idrettskrets og arrangerer derfor åpne høstferieaktiviteter for barn og ungdom mellom 6-19 år.

-Du må være den voksne, men ikke altfor voksen. Da vil de ikke høre på deg, ler ungdommene. De er alle enige i at barna på kursene er «skikkelig ivrige» og at de lærer mye av barna også.

Som et ledd i kampanjen «Tilbake til idretten» ble idrettslagene oppfordret til å sette av 25. september hvor nye og gamle medlemmer, politikere, næringsliv, frivillige og publikum skulle inviteres til åpen dag i idrettslagets regi. Norges Idrettsforbund oppfordret samtidig alle idrettslag til å fortsette markeringen i ukene 40 og 41 med gode aktivitetstilbud til barn, unge og voksne.

-Det er gøy å leke med barn, sier ungdomstrenere på Furuset Tennis
Samling av alle gruppene. Høstferie- camp har tiltrukket seg over 50 barn