Serve, sikkerhet og presisjon

346

Fredrik Loven forteller oss hvordan vi skal trene på serve på egenhånd