Serve, sikkerhet og presisjon

175

Fredrik Loven forteller oss hvordan vi skal trene på serve på egenhånd