Helgen i uke 10 var det satt opp samlingshelg i terminlisten og det ble arrangert fire ulike samlinger i regi av Norges Tennisforbund, regioner og kraftsentre. Spredt rundt i landet, fra Stavanger i vest til Moss i øst, deltok spillere i ulike aldersgrupper på samling for konkurransespillere.

En kraftsenter-samling i Stavanger samlet spillere fra Kristiansand, Bryne, Stavanger også bruttotropp spillere født i 2009 var invitert og flere deltok.

På Moss var det en samling for spillere i region Østland Øst. Spillerne fikk spilt tennis, trent fys og lært seg litt om ernæring.  

Vestre Bærum var vert for spillere fra Region Østland Vest.  Full aktivitet hele helgen på 4 baner og i fys-rommet.

På Heming ble det avholdt en bruttotropp samling for spillere født 2005 til 2008.

Tennis, fysisk trening og teori var på programmet i tillegg til sosiale aktiviteter for alle samlingene. Deltakerne var svært fornøyde med innholdet og organiseringen av helgen. Vi ønsker å utvide og gjøre flere slike samlinger for flere spillere fremover gjennom region og kraftsentre.

Det er viktig å legge til betydningen av samlinger som dette, ikke bare for deltakerne, men også for hele tennismiljøet i Norge.

Samlingene gir spillerne muligheten til å møte og trene med spillere på tvers av klubber som gir variasjon i treningshverdagen. I tillegg skaper de gode sosiale relasjoner på og utenfor banen.

Samlingene gir trenere fra forskjellige klubber muligheten til å dele erfaringer og jobbe sammen for å utvikle ideer. Dette kan føre til bedre samarbeid mellom klubbene og en styrking av tennismiljøet generelt.

Det er tydelig at samlingene som ble arrangert forrige helg, var vellykkede og ga deltakerne en fantastisk opplevelse. Vi håper at flere klubber og regioner vil samarbeide om å arrangere lignende samlinger i fremtiden, og at tennismiljøet i Norge vil fortsette å vokse og blomstre.

Takk til alle klubbene som tilrettelegger og gjør det mulig å arrangere slike samlinger i deres flotte haller en hel helg.