Mange av trenerne hadde allerede en lang dag i Frognerparken bak seg, da NTF kl 2000 i kveld arrangerte til det årlige NM-møtet på OTA.

Det var således svært gledelig at hele 23 trenere møtte opp.

Sammenkomsten ble innledet med velkomsthilsen og litt informasjon av generalsekretær Aslak Paulsen, før utdanningsansvarlig Øivind Sørvald tok seg av det faglige de påfølgende to timene.

Kvelden ble avsluttet med sosialt samvær.