Norges Tennisforbund er i gang med å møte klubber og regioner med tanke på å etablere kraftsentre rundt omkring i landet. Denne uke var det møte for Østland øst og Østland vest på OTA. Neste uke reiser generalsekretær Aslak Paulsen til Stavanger for å snakke med Sørvest-klubbene. Seinere står flere regioner for tur.

Kraftsentrene handler i stor grad om samarbeid og deling.

-Norsk tennis har behov for å fremme og styrke samarbeid, skape en felles spillerutviklingskultur og etablere et bredt eierskap for å nå de ønskede resultatene, er meldingen i brevet som gikk ut til de norske tennisklubbene før jul. Nå er altså dialogen og utformingen i startgropen.

Generalsekretær Aslak Paulsen understreker at kraftsentrene skal binde klubber og NTF sammen slik at man i fellesskap trekker i samme retning.

Prosessen som nå er i gang, er et resultat av Tennistinget i høst. Her ble det satt av penger til kraftsenterprosessen, som følge av strategiplanen for 2022-2023.

Paulsen mener det er store forskjeller på regionene, og at dette vil prege hvordan hvert enkelt kraftsenter vil utformes. Som utgangspunkt skal et kraftsenter være en klubb (eller en region) som ønsker å være en samlende sportslig enhet for naboklubber, en region eller en landsdel. Kraftsenteret skal:

*Gjennomføre treninger og/eller samlinger for spillere som faller inn under spillerguidens konkurransedefinisjon for juniorspillere.

*Ta på seg større nasjonale arrangement og internasjonale turneringer.

*Ta initiativ til regionale lagturneringer.

*Levere kompetanseutvikling mot trenere (trener 1, tennisskoleassistentkurs, Tenniskids)

*Invitere og avholde nettverksmøter for kraftsenterområdet, både med trenere, klubbledere og regionsledd

*Utarbeide regionale anleggsplaner basert på innspill fra klubb og regionsledd

-På Olympiatoppen er det en uskreven regel som sier at ingen blir god alene. Den kulturen skal vi innarbeide i norsk tennis gjennom kraftsenterprosessen. Forankring av en spillerutviklingskultur vil skape retning, eierskap og stabilitet. Klarer vi dette, vil våre spillere settes i sentrum og ha de beste forutsetninger for å kunne nå sitt optimale potensial, mener Paulsen.

-Kort fortalt skal kraftsenteret stimulere til samarbeid på tvers av klubber og være et sosialt samlingspunkt, sier generalsekretæren.

Tennispresident Lars Gjerdåker har også stor tro på kraftsenter-modellen.

-Jeg har en genuin tro på at tennis er en lagidrett, på samme måte som for eksempel alpint, sier Gjerdåker. Norsk alpint har gjennom mange år levert sterke internasjonale resultater med et sterkt internt lagfokus. Utøverne jobber sammen både på trening og i konkurranser selv om de også er medaljerivaler.

Han tror kraftsentrene vil bidra til at klubbene løfter mer i flokk, og at både senterklubb og klubbene rundt vil løfte seg.

-Hvor vil være den største nytten av kraftsentermodellen?

– Fokus på kulturbygging. Det å bygge topptenniskultur, treningskultur og vinnerkultur – hva må til for å bli en god tennisspiller.

Samarbeid og innstilling blir viktige nøkler for at modellen skal slå ut i full blomst, framholder Gjerdåker.

-Her må alle gi for å få det til, sier den øverste lederen i norsk tennis.