Mangeårig daglig leder i Eiksmarka Tennisklubb, Elin Nilssen, tror kvinnene trenger mer støtte for å ta på seg verv. Hun foreslår å arrangere en årlig motivasjonsdag for kvinnene.

-NTF kan årlig arrangere en motivasjonsdag/oppgraderingsdag for kvinner i tennis, f.eks. nærmeste lørdag til 8. mars (evt med overnatting fre/lør el lør/søn på spahotell i fjellheimen eller ved sjøen, noe som garantert vil øke deltagelsen). Interessante foredrag, kvinner kan, og sørge for at vi får bedre selvtillit på det vi gjør og det vi står for. Herrene kaster seg ofte ut i utfordringer uten å tenke seg om, mens vi trenger mer støtte og oppbacking før vi påtar oss mer ansvar. En motivasjonsdag må selvfølgelig avsluttes med en hyggelig uformell middag med godt i glasset og diskusjoner rundt bordet, mener Elin Nilssen.

Hun har lang fartstid som sentral person både i NTV og Eiksmarka tennisklubb. Hun har vært daglig leder i en årrekke, og har søkt posisjonen for å få være med å bestemme, kunne styre egen arbeidshverdag og få være med på å forbedre hvordan ting ble gjort.

Elin Nilssen er daglig leder i Eiksmarka Tennisklubb. (Foto: Eiksmarka Tennisklubb)

Hun tror at mye kveldsarbeid og ansvar for barn kan hindre noen fra å melde seg til tjeneste.

-Vi må først få kvinner inn i styrene. Vi kvinner har generelt mye å gjøre, og må i tillegg beherske alt vi går inn i 110%.

Videre tror tennisveteranen at det kan hjelpe om det er god arbeidsfordeling i styrene og at det er tydelig avgrensning for nye styremedlemmene.

-Ved å informere nye styremedlemmer om hvilket begrenset ansvar de vil få, i arbeid og tid, da tenker jeg flere sier ja. Når de først er kommet inn i styret er det bare for oss andre til å motivere dem til å påta seg mer ansvar etter hvert. Når det er på tide med nyvalg, så tipser vi valgkomitéen om at de kvinnelige kandidatene er kvalifiserte til opprykk og at de kan legges litt press på for å takke ja. Vi er bevisst på det i klubben vår, sier Elin Nilssen i Eiksmarka Tennisklubb.

Elin Nilssen til høyre sammen med klubbens damelag. (Foto: Eiksmarka Tennisklubb)

-Hvordan kan man få flere kvinnelige ledere i norsk tennis?

ANOUSKA G. ANDENÆS, STYRELEDER I BYGDØ TENNISKLUBB

Anouska Godtfredsen Andenæs ønsket en endring i klubben sin og hadde tid og lyst til å være med å bidra.

-Pålegg klubbene å ha %vis kjønnsbalanse i styrene. Mange kvinner vegrer seg for å ta verv fordi de ikke vet hva det innebærer og er redde for at det skal bli for tidkrevende. Men når de først går inn i vervene så er min erfaring at de syns det er positivt. Dersom det er et krav at klubbene går ut og finner kvinnelige tillitsvalgte så vil mye bli løst. Det vil bety mer arbeid for valgkomiteen, men jeg mener det er verdt det.

Har din klubb fokus på denne problemstillingen? Ja, det ble tatt opp som et problem for fem år siden, at det ikke var god kjønnsbalanse i styret, og siden da har vi hatt god balanse. I  2021 var det faktisk flere kvinner enn menn i styret. Det må fortsette å være viktig med balanse fordi kvinner og menn komplimenterer hverandre i en slik setting. Menn er pragmatiske og handlekraftige.  Kvinner er flinke til å holde mange baller i luften og sette ting i perspektiv. Kvinner er også mer miljøskapende enn menn og det er derfor ufattelig viktig for klubbene at de er aktivt engasjerte i styrevervene.

Styrelederen peker på tradisjonelle kjønnsroller som en del av forklaringen på ubalansen på ledernivå.

-Jeg tror mye har å gjøre med ansvarsfordelingen i hjemmet og at det er krevende nok som det er å sjonglere barn, arbeid og hjem uten at man i tillegg skal ha tid til frivillig arbeid. Der har nok ikke menn like mange baller i luften og de har nok noe mer «egentid», uansett hvordan man vrir og vender på det,  som kan vies til verv i idretten.

LINE HAWKEN, DAGLIG LEDER I STABEKK TENNISKLUBB

Line Hawken kombinerte rollen som klubbkoordinator på deltid med sitt eget firma. Engasjementet i klubben tok imidlertid mer og mer tid og hun har nå gått over i rollen som daglig leder i Stabekk Tennisklubb på fulltid. Klubben er blant landets mest aktive klubber og har over 1000 medlemmer.

-Først og fremst må klubbene ha fokus på å få flere jenter som deltar i turneringer og oppfordre jentene til å ta trenerkurs. Klubb og forbund må tydeliggjøre mulighetene innen tennis og stillinger og verv må tilpasses slik at de er forenlig med å ha familie. Stabekk har fokus på dette og vi oppfordrer jenter/kvinner til å ta kurs og verv.

Hun har også noen teorier om hvorfor det er færre kvinner enn menn på ledernivå i norsk tennis.

-De fleste trenere er menn og tradisjonelt har det vært flere mannlige tennisspillere.  Det er enklere å engasjere seg når man har innsikt og erfaring.  Styreverv er basert på frivillig innsats og kvinner prioriterer annerledes enn menn. 

BJØRG JURIKS, STYRELEDER I DRAMMEN TENNISKLUBB

Bjørg Juriks endte opp som styreleder ved en tilfeldighet og har hatt snart fire år som leder. Hun betegner perioden som interessant, lærerik og til tider krevende.

– Forbundet bør tilby mer kurs/utdanning om styreverv og lederroller. Kvinner må spørres flere ganger – menn sier oftere ja med en gang? 

Drammen-lederen tror kvinner generelt vegrer seg for å gå inn i lederroller/styreverv.

-Jeg vet ikke helt hvorfor. Muligens at de har flere tillitsverv rundt om i forskjellige foreninger, organisasjoner, og at vi tenker på «tidsklemma»? Samt at vi tror vi ikke har nok kompetanse for eksempel innen økonomi?