Lillian Kollerud styrer nå sin barndomsklubb Snarøya Tennisklubb.

-Det var ikke et vanskelig valg å takke ja til daglig leder-rollen. Her treffer jeg daglig gamle kjente fjes som kommer tuslende med sine barn eller barnebarn. Det er som å komme hjem når jeg er på klubben.

Hun er fortsatt inne i sitt første år som daglig leder i Snarøya Tennisklubb, men er alt annet enn fersk i klubben. Her har hun spilt tennis fra 8-årsalderen.

-Jeg er genuint interessert i tennis, og ønsker å bidra til at jeg sammen med trenerteamet og styret i klubben kan gjøre en forskjell for så mange mennesker. Dag etter dag jobber klubbens nøkkelperson videre på det arbeidet grunnleggerne fra 1971 startet; å være en hyggelig, sosial møteplass for våre medlemmer, og utvikle gode trenings- og aktivitetstilbud til barn og voksne i nærmiljøet.

Snarøya Tennisklubb har en tennisskole på 300 deltagere og rundt 650 medlemmer, så det er mye å gjøre og mange å forholde seg til for en daglig leder. Kollerud ivrer for å bidra for klubben som betyr så mye for henne.

-Vi ønsker å være en breddeklubb for alle, samtidig skal vi ha fokus på våre yngste og ivrigste juniortalenter og etter beste evne utvikle dem gjennom et godt treningsopplegg og god oppfølgning underveis. Dette gjøres både gjennom egen klubb, men også i samarbeid med Norges Tennisforbund og klubbsamarbeid forøvrig, forteller Kollerud.

Lillian Kollerud jobbet noen år i Vestre Bærum Tennisklubb. Nå er hun tilbake i barndomsklubben Snarøya Tennisklubb.

-Hva tror du kan være grunnene til at kvinnene er underrepresentert på ledernivå i norsk tennis? 

-Det er vel en idrett som generelt har vært mannsdominert, som i fotballen, det ser vi også i forhold til lederrollene i Norges Tennisforbund og klubbene generelt, men flere og flere kvinner er på vei inn. Og kvinner trenger ikke nødvendigvis å ha en lederrolle i norsk tennis for å ha betydnng. Det er mange damer som bidrar aktivt i norsk tennis uten å være ledere. Ta en person som Aasa Auensen i Norges Tennisforbund for eksempel. Alle vet hvem Aasa er, hun fikser og ordner alt. Andre eksempler er alle de damer som bidrar på vegne av sine barn eller seg selv i forhold til ulike komiteer i klubber land og strand rundt.


-Hvordan kan man få flere kvinnelige ledere i norsk tennis? Har din klubb fokus på denne problemstillingen?
-Først og fremst har Snarøya TK, trenerteamet og jeg fokus på at det skal være en balanse mellom kvinnelige og mannlige trenere. Dette er bra i forhold til arbeidsmiljøet innad i trenerteamet, men også i forhold til våre ulike kursdeltagere. Det er ikke til å unngå at det er preferanser i medlemsmassen i forhold til trenerkjønn. Dette må vi hensynta!

-NIF er nå svært tydelige på at det skal være en kjønnsbalanse i forhold til styresammensetning i idrettsklubber/idrettslag. Denne føringen fra NIF er selvfølgelig noe Snarøya TK også forholder seg til og har derfor en balanse i forhold til våre styremedlemmer. 

-Når det er sagt, så fremt kompetansen og engasjementet for å drive med tennis på et ledernivå for kvinner matcher en manns, er det opp til oss damer og manne oss opp mer, og bli flinkere til å stå for, og fomidle hva vi faktisk vil og kan bidra med i ulike lederroller innenfor denne herlige idretten. Jeg er utrolig glad for at styret i Snarøya TK tok meg så godt i mot, og ikke minst Thomas Petersson som har vært klubbens primus motor de siste 36 årene og som er «still going strong» i klubben.