Hvor godt representert er kvinner i ledelsen av norske tennisklubber? Vi har sjekket lederandelen i landets 40 største tennisklubber. Som ventet er kvinnnene underrepresentert i de øverste stillingene. 32 styreledere er menn, åtte er kvinner. Det er også åtte kvinnelige daglig ledere. Blant de 40 klubbene finnes det sju kvinnelige nestledere.

Asker Tennisklubb og Nordstrand Tennisklubb skiller seg positivt ut. Der er både daglig leder og styrets leder kvinner. Nordstrand Tennisklubb har også to kvinnelige trenere i sentrale roller.

Rikke Tobiassen Reinemo har vært styreleder i Nordstrand Tennisklubb de siste fire årene.

-Vi kan ikke skryte på oss at vi har vært ekstremt beviste rundt dette, vi har rekruttert de vi mener er best kvalifisert. Vi er veldig glad for at kvinneandelen er høyere enn normalt, selv om den egentlig er for lav enda. Vi vet jo alle at arbeidstid for trenere er krevende for foreldre med barn, det gjelder både kvinner og menn, og vi prøver hele tiden å utvide virksomheten for å ha trening i klubbregi også på dagtid sånn at ikke alle trenere må stå på banen hver eneste dag etter 16/17. Men det er krevende og helt klart en utfordring med yrke som tennistrener og en utfordring for klubbene å tilrettelegge for dette, mener Reinemo.

Selv var det naturlig å ta på seg lederverv, med gode forgjengere i slekten:

-Faktisk har det nesten gått i arv å være aktiv, min far var lenge sterkt involvert når jeg selv spilte, hans onkel var primus motor i mange år og oldefaren min var med å stifte klubben. Det er jo ikke et verv man bare «må ha», det er mye jobb på toppen av en hektisk hverdag, men jeg ønsket å bidra til å utvikle klubben videre. Jeg hadde jobbet mye med langrennsorganisering, samt erfaring fra styrearbeid i mitt arbeidsliv, det gjorde vel at jeg trodde jeg visste litt hva jeg gikk til.  

Connie O’Neill Kormeseth har vært i styret i Asker Tennisklubb i ti år. Nå er amerikaneren styreleder. Hun ble med i styret med mål om å utvikle klubbens fasiliteteter og banekapasitet. Som leder på jobb, syntes hun det ble naturlig å ta lederverv på fritiden.

-Asker tennisklubb ansatte nylig en kvinnelig daglig leder.  Kjønn var ikke diskutert under vurderingen. Styret valgte kandidaten som hadde de beste kvalifikasjoner. Vi har ikke aktivt fokusert på kvinnelige ledere, men har hatt fokus på kvinnelige trenere.  Vi ønsker forbilder for alle unge spillere.  Dersom tennis-Norge klarer å øke antall jenter som spiller aktivt lengre, blir det flere jenter som ønsker å være leder innenfor tennis.   

Hun roser NTF for å velge inn Mina Pedersen i forbundsstyret (nr. fire fra høyre), men savner jentene på skjermen.

Norges Tennisforbunds styre består av fire kvinner og seks menn. Det gjenspeiler kjønnsbalansen i medlemsmassen. NTF ser gjerne at enda flere kvinner engasjerer seg i norsk tennis. (Foto: Espen Hildrup)

-Det er bra at Eurosport endelig viser Caspers kamper, men det er sjeldent det vises dametennis. Hvordan skal tennis vokse blant jentene dersom jenter ikke ser forbilder /muligheter på tv? Markedsfør alle disse flotte jentene som spiller collegetennis (gutter også). Dette viser barna at de har flere muligheter.

Kormeseth er en av åtte kvinnelige styreledere blant de 40 største tennisklubbene i Norge. Hun opplever at det generelt er vanskeligere å få medlemmer til å ta på seg frivillige verv, og tror mangelen på kvinnelige ledere er en refleksjon av dagens samfunn.

Norges Tennisforbund er bevisst på problemstillingen.

-I dag er det en overvekt av menn som er styreledere eller arbeider i norsk tennis. Idrettsstyret (NIF) har som mål at det skal være 40% kvinnelige ledere i 2023. Norsk tennis/padel og idretten generelt har en stor og viktig oppgave med å heve antall kvinnelig ledere i idretten, uttaler Aslak Paulsen, generalsekretær i Norges Tennisforbund.

-Skal vi få til dette må alle valgkomiteer i våre organisasjonsledd være dette ansvaret bevisst, mener Paulsen.

I tillegg til Nordstrand og Asker, har også Stabekk, Eiksmarka, Snarøya, Heming, Holmenkollen og Bodø kvinnelige daglig ledere. (Sophie Torrell i Nordstrand og Inger Bjerke i Holmenkollen har nylig sagt opp stillingene sine)

Andre store klubber med kvinnelige styreledere: Asker, Nordstrand, Njård, Bygdøy, Drammen, Tromsø, Golia, Blommenholm & Sandvika. I denne uformelle undersøkelsen har vi kun tatt for oss de 40 største klubbene. Totalt er det 140 tennisklubber i Norge.