Oppslutningen om tennis er i positiv vekst, men deltagelsen i junior-NM viser også noen bekymringsfulle tendenser.

Noen store, tradisjonsrike klubber er borte fra deltagerlisten, mens store deler av landet har ikke vært representert på lange tider. Deltagere nord for Bergen er bortimot fraværende.

Av 199 deltagere i Landsturneringen for U12 og NM for U14 før påske, var det en deltager fra Ålesund, en fra Gjøvik og en fra Bodø. Ellers er øverste del av Norgeskartet tomt for NM-deltagere.

De aller fleste deltagerne kommer fra enten Stavanger, Bergen, Oslo eller Bærum. Åtte klubber står for 78 % av deltagerne i årets Landsturnering U12 og NM U14.

I forbindelse med NM og sin kommende rolle i landslagsteamet i Norges Tennisforbund, laget Cezar Johansson i Stavanger Tennisklubb en statistikk over deltagelsen i U12 og U14 i 2022 og 2019.

Statistikken viser at de nevnte storbyområdene er vitale som aldri før. Heming, Stabekk og Ullern er stabile «leverandører» av konkurransespillere. Snarøya har også fått opp en stor gjeng de siste mesterskapene. Stavanger og Paradis har hatt positiv vekst over tid og bidrar til at Vestlandet blir bedre og bedre representert i de norske mesterskapene.

Johansson peker på at det kan være forskjellige grunner til at noen klubber ikke stilte opp i Landsturneringen og junior-NM før påske denne gang. Han savner allikevel flere klubber i mesterskapet.

-Det finnes mange flere tennisklubber. Flere miljø rundt omkring vil bety større sjanse for å fange opp talentene, sier Johansson, som om en drøy måned skal over i en rolle i landslagsteamet i Norges Tennisforbund.

-Jeg er spent på hvordan deltagelsen er i Landsturneringen i august. Landsturneringen er en turnering for alle – det spilles med grønne baller og de fleste klubber bør kunne ha muligheten til å melde på spillere, mener han.   

Daglig leder i Stavanger Tennisklubb savner en del klubber når junior-NM arrangeres. Åtte av ti NM-deltagere kommer fra en av de åtte storklubbene. Disse kommer enten fra Oslo, Bærum, Stavanger eller Bergen. (Arkivfoto: Espen Hildrup)

Tennisforbundet håper at de nye kraftsentrene kan bidra positivt.

-På tennistinget i oktober 2021 ble det vedtatt av norsk tennis skal utvikle geografiske kraftsenter, der spiller- arrangement- og kompetanseaktivitet skal styrkes. NTF håper at dette tiltaket vil bidra til å få flere deltakere med i kommende Norgesmesterskap, uttaler generalsekretær Aslak Paulsen i Norges Tennisforbund.

Både barn, ungdom og voksne strømmer til norske tennisklubber landet over. Det krever imidlertid godt arbeid over tid å få flere av dem til å bli turneringsspillere. Paulsen oppfordrer til samarbeid for å få med flere landsdeler.

-NTF ønsker at Norgesmesterskap, uansett aldersgrupper, skal vise den geografiske bredden i norsk tennis og padel. At det nå er få deltakere fra regionene Trøndelag, Nord og innlandet med i landsturneringen og NM 14 år kan ha mange årsaker. Konkurransemiljøene er ofte mindre i de nevnte regionene og er derfor mer sårbar. I tillegg er reisekostnaden for disse utøverne høyere. Uansett årsak, må trenere, klubber og NTF jobbe sammen for å snu denne trenden.

Også tennispresidenten, vossingen Lars Gjerdåker, er opptatt av å styrke tennissporten ute i regionene.

-Det er åpenbart at norsk tennis vil utvikle seg bedre og fortere ved en bredere deltagelse, både geografisk og ved antall klubber. Vi trenger flere turneringer, i flere klubber og flere plasser, på alle ferdighetsnivå. Det vil gi større aktivitet, mer idrettsglede og helt sikkert også flere gode tennisspillere som kan ta steget opp på et høyere nivå.

Han gleder seg over generell medvind i norsk tennis, og et økende antall deltagere totalt sett både på grasroten og i mesterskapene, men ønsker seg framgang på mer enn tilstrømning.

-Turneringsutvikling og konkurransestennis er en del av det som strategiplanen tar tak i, med stort fokus på klubbutvikling og på kraftsenter. I løpet av året vil de første kraftsentrene være etablert og dette vil gi grobunn for et tettere samarbeid mellom store og mindre klubber, ekspertise og erfaring blir delt på mange områder, og for konkurransetennis bør det bli et løft for alle. NTF som et nasjonalt kraftsenter vil knytte dette sammen og bidra tilbake til de enkelte.

Gjerdåker peker at NTF allerede har mannskap som jobber med klubbutvikling, og at denne satsingen blir ytterligere styrket når det blir opprettet en ny stilling som landslags- og kraftklubbkoordinator fra 1. juni.

Noen tall fra årets NM U14 og Landsturneringen U12:

Deltagere i U12 og U14 i 2022 (2019 i parantes)

Heming IL Tennis 32 (36)

Stavanger Tennisklubb 32 (22)

Stabekk Tennisklubb 21 (19)

Paradis Tennisklubb 21 (10)

Ullern Tennisklubb 16 (19)

Snarøya Tennisklubb 11 (11)

Nordstrand Tennisklubb 8 (11)

Njård Tennis 8 (1)

8 klubber har 78% av alle spillerne. I 2019 var tallet 76 %.