Clarksons NM i Frognerparken blir i 2023 flyttet til de to siste ukene av juni.

Før Tennistinget 2021 kom det inn et forslag fra Stavanger Tennisklubb om ny termin for utendørs NM i Frognerparken og Landsturneringen.

-Klubben ønsket med sitt forslag å flytte mesterskapene til begynnelsen av sommerferien. En viktig grunn som ble oppgitt var å følge skoleåret. Ved å arrangere NM i starten av ferien vil flere spillere ha mulighet til å ha en god oppkjøring i klubben sin, og spillere være bedre rustet til årets viktigste turnering, het det i forslaget fra klubben.

Ettersom forslaget fra Stavanger var at NM skulle flyttes til de to første ukene av juli, svarte NTF at det vil være vanskelig å rekruttere frivillige til arrangementet, og krevende å få med media/TV da Wimbledon spilles i samme periode. NTF ville derfor heller utrede muligheten for å flytte mesterskapet til de to siste ukene i juni.

På tinget i 2021 ble det derfor vedtatt at NTFs administrasjon fikk mandat til å endre terminen for NM i Frognerparken, hvis dette var hensiktsmessig.

Både Bymiljøetaten, sponsorer, TV og media og klubber har vært involvert i prosessen og Tingvedtaket er dermed innfridd. Planlagte datoer for NM i Frognerparken 2023 er derfor ca 15. juni – 2. juli.

-NM i Frognerparken har blitt et viktig og stort arrangement for norsk tennis. Den nye terminen som nå skal prøves ut i 2023 var ønsket både av tingets delegater og NTF. Vi håper og tror at denne endringen vil heve kvaliteten på mesterskapet ytterligere og være en kick off for alle de viktige og flotte sommer arrangementene i juli. Klarer vi i tillegg å få med flere av de aller beste utøverne så har norsk tennis fått et enda større utstillingsvindu, sier Generalsekretær i Norges Tennisforbund, Aslak Paulsen.

Høsten er en oppstartsperiode for klubbtrening, så muligens blir dette en bedre løsning for alle. I tillegg ligger dette bedre til rette for at de beste spillerne skal ønske å prioritere NM.

Ny termin for NM i Frognerparken er en prøveordning i 2023 og medfører endringer i øvrig terminliste. Disse endringene blir ikke klare før senhøsten.