Kulturdepartementet har besvart Norges idrettsforbunds liste over fremtidige internasjonale idrettsarrangementer i Norge som krever unntak fra innreisebestemmelsene for å kunne gjennomføre arrangementene.

I svaret til NIF kommer det frem at Regjeringen har besluttet at innstrammingene i innreiserestriksjonene videreføres inntil videre. Dette gjelder i første omgang til og med 12. mai. Eventuelle lettelser vil skje gradvis og kontrollert i tråd med regjeringens plan for gjenåpning.

NIF har allerede spilt inn idrettens forventninger til nødvendige lettelser for toppidretten og innreisebestemmelsene for våre fremste utøvere i trinn 2 av regjeringens gjenåpningsplan. NIF er også i dialog med myndighetene for å utrede midlertidige løsninger knyttet til en idrettskarantene som skal opprettholde utøvernes konkurransekraft i forberedelsene til internasjonale konkurranser og mesterskap.