NTF har protokollen klar dersom tennis får klarsignal for seriespill.

I uke 18 skal Kulturdepartementet ta stilling til om seriespill i Norge kan starte. Blir det grønt lys, kan Eliteserien starte som planlagt allerede 22. mai.

Nasjonale regler begrenser arrangementer og reise mellom kommuner, og først når regjeringen har innført trinn 3 i gjenåpningsplanen kan seriespill og nasjonale turneringer gjenopptas.

-NTF har utarbeidet en protokoll for gjennomføring av eliteserien 2021. Denne protokollen er nå til vurdering hos FHI og NTF vil dele innholdet så fort vi forhåpentligvis har fått denne godkjent, sier Svein-Are Lapstun, Turneringsansvarlig i Norges tennisforbund.

Nordstrands damelag fra Eliteserien 2020. Foto: Hildrup

Det jobbes også med alternative løsninger for øvrige divisjoner dersom det ikke er mulig å starte som planlagt 18.mai

-En avlysning av divisjonstennisen for andre året på rad er noe NTF for enhver pris vil unngå. NTF jobber derfor i mellomtiden med alternativer for gjennomføring av serien dersom smittesituasjonen ikke tillater seriespill i mai, fortsetter Lapstun.

Disse alternativene er pr i dag som følger (1.-4.divisjon):

  1. Utsette hele serien til august/september med oppstart 14.august
  2. Utsette mai-kampene til august/september og avvente smittesituasjonen før beslutning tas om juni-kampene
  3. Utsette deler av serien til august/september og gjennomføre kamper i områder der smittesituasjonen tillater i juni

Dersom departementet ikke tillater eliteseriespill vil NTF i samarbeid med klubbene se på alternative løsninger.