NTF besøkte Vestre Bærum TK en mandag i januar. Klubben ble stiftet i 1976 under navnet Rykkinn TK. Sommeren 2019 sto VBTK sitt nye og flotte anlegg klart med fire utebaner, fire innebaner og flott klubbhus. Et fantastisk anlegg!

Daglig leder og trener Markus Berg sammen med en ungdomsgruppe

Godt miljø er avgjørende

Markus Berg er daglig leder og Torgrim Fossbråten er hovedtrener i klubben. Begge har lang erfaring fra klubb- og trenerarbeid i norsk tennis. De forteller at læring og ivaretakelse av spillere og medlemmer står sentralt i klubbens arbeid. Det å se alle ta godt være på hverandre og møte folk med et smil er noe vi tenker er svært viktig her i klubben. Markus sier at klubbens arbeid med å beholde medlemmer og kursdeltakere fremover må preges enda mer av å skape tilhørighet, bygge vennskapsbånd og at tennisklubben er et sted man virkelig gleder seg å komme til.

Klubbens hovedtrener Torgrim Fossbråten i full action

Det er full aktivitet med kursvirksomhet på alle fire innebanene hele ettermiddagen og kvelden frem til kl. 20 denne dagen. En av trenerne har bursdag og har bakt cookies til alle som kommer til tennishallen og det setter både store og små pris på. Når vi spør noen av barna hva de liker best med klubbens trenere sier de at «de er snille, kule, smiler mye og så hjelper de oss mye med å lære å spille tennis så at vi blir litt bedre hele tiden».

Kl. 17.30 skal en gruppe ungdommer starte en trening. De fordeler seg på tre baner og øver på ulike ferdigheter. Etter hvert kommer også musikken på fra høyttaleranlegget i hallen og stemningen er på topp ute på banene.

Hos VBTK er det god kapasitet for å booke strøtimer

Markus Berg forteller at klubben har mange medlemmer, men anlegget er stort så det er ledig banekapasitet for strøtimebooking. På formiddagene, etter kl. 20 på hverdager og i helgene er det gode muligheter å finne ledige baner. Ikke-medlemmer er også velkomne til å booke baner hos VBTK sier Markus.

Julie Nicoline Østli Jacobsen trener en voksengruppe mandager

Klubbutvikling

NTF og VBTK er enige om at klubben skal sende ut NTFs standard medlemsundersøkelse til alle sine medlemmer. Det er viktig å få medlemmenes feedback på vårt arbeid for å utvikle klubben videre, sier styremedlem Thomas Kristiansen. VBTK har nå også gjennomført NTFs Aktiv Klubb evaluering «Aktiv klubb testen» som man finner her: https://www.tennis.no/for-klubber/aktiv-klubb/ . I tillegg er NTF invitert til klubbens neste styremøte som skal avholdes 15. februar.

Trener Jenny Gjøs sammen med to ungdommer på klubbens anlegg.