Kristiansund tennisklubb har på rekordtid vokst fra å være bare 12 medlemmer til 202 medlemmer.

Når klubben hadde offisiell åpning av klubbhuset lørdag 2.oktober, inviterte klubben alle medlemmene, sponsorer og NTF til en markering av nok en milepæl i klubbens nyere historie. Åpningsmiddagen varte langt inn i de sene nattetimene og de som var tilstede fikk dermed med seg storkampen mellom Casper Ruud og Grigor Dimitrov som ble vist på klubbens nyinnkjøpte TV.  

Alt av aktiviteter klubben tilbyr, inkludert mat og drikke på dette arrangementet, er gratis for medlemmer. Det er ingen kurskostnader, det er gratis utlån av racketer, baller og ballmaskin og gratis bruk av klubbhuset. Alle kostnader er dekket av klubbens samarbeidspartnere i tillegg til dugnadsarbeid og en enorm innsats av klubbens styre.

Klubbhuset skal være klubbens sosiale møteplass og alle medlemmene får full tilgang til huset. Her skal det være mulig å arrangere alt fra barnebursdager til bridgekvelder. Styreleder Erik Rognskaug fortalte om klubbens historie og hvor viktig det er med klubbhuset for å bygge miljø og skape en tilhørighet til klubben. Derfor får alle medlemmer full tilgang til klubbhuset og målet er at det skal bli en møteplass for klubbens medlemmer, uansett alder og ferdighetsnivå.

Styreleder Erik Rognskaug håndhilser på Tore Vevang, banksjef i Sparebanken Møre avd Kristiansund.

-Vi i NTF ser at det er fullt mulig å få prislappen på tennis ned og Kristiansund TK viser oss hvordan. Dette er klubbutvikling på sitt beste, sier Generalsekretær i Norges Tennisforbund, Aslak Paulsen  

Festen på lørdag var dekket av Sparebanken Møre, klubbhuset er finansiert av Sparebanken Møre.