NTF søker ny medarbeider til å ha ansvaret for å utvikle flere padelklubber, skape medlemsvekst og styrke interessen for padel. Du vil være førstelinje for klubbsupport og ha ansvaret for det administrative arbeidet for padel. Kommunikasjon og relasjonsbygging ut mot padelklubbene og de kommersielle sentrene skal prioriteres for å sikre god dialog og bidra til videre medlems- og klubbvekst for padel. Strategiplanen for tennis og padel er førende i våre prioriteringer og satsninger. Som ny padelmedarbeider vil du få muligheten til å spille inn, delta og drive frem en involverende medlemsprosess som sikrer oss en god strategiplan for de kommende årene.

Det er en spennende og annerledes jobb hvor du får muligheten til å videreutvikle en av de mest populære sportene i Norge. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som er vant til å jobbe i team, og som har en fantastisk dugnadsånd når store events arrangeres. Vi har tilgang til på gode tennis- og padelfasiliteter, kantine og ikke minst mange gode hjelpere for å bli en bedre tennis- og/eller padelspiller.

NTF oppfordrer alle som ønsker til å søke på stillingen. Du kan lese mer om stillingen ved å trykke på linken under:
https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/ntf-soker-ny-padelmedarbeider