I kjølvannet av mediestormen rundt Norges Tennisforbund i fjor sommer, ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle vurdere tingenes tilstand i norsk tennis. Arbeidsgruppen er nå på oppløpssiden av dette arbeidet, og rapporten er like om hjørnet.

-Vi har satt oss som mål å publisere rapporten innen påske, forteller arbeidsgruppens leder Fredrik Vabog.

Arbeidet har pågått siden august i fjor.

-Vi har brukt mye tid på spørreundersøkelsen og mange dybdeintervju. Vi er veldig fornøyd med responsen fra medlemsklubbene, sier Vabog.

Den ti mann store arbeidsgruppen har jobbet i tre grupper hvor temaene har vært som følger:

  1. Sport (toppidrett, spillerutvikling, turneringer)
  2. Strategi, administrasjon, rutiner, økonomi
  3. Kultur, kommunikasjon, klubb, ansvar klubb vs. forbund

I rapporten kommer arbeidsgruppen med forslag til tiltak innenfor hvert av de tre områdene.

-Vi håper rapporten blir tatt imot på en positiv måte, og at man kan se mulighetene videre, sier Vabog.

Det var på det ekstraordinære Tinget 22. juni 2020 det ble vedtatt å etablere en arbeidsgruppe. 15. august ble gruppen konstituert. Fredrik Vabog (Paradis TK) ble valgt til leder av arbeidsgruppen, som også har bestått av Ketil Stave (Oslo TK), John Erik Rustad (Holmestrand TK), Karin Dalbak (Heming IL), Helge Røsjø (Nordstrand TK), Ole Conrad Reier (Moss TK), Kathrine Flaaten (Stabekk TK), Arve Sjølstad (Hamar IL, tennisgruppen) Morten Bjerke (Holmenkollen TK), Per Knut Christiansen (Fredrikstad TK).

-Et stort ansvar å få mandatet, og en ære å få tilliten. Jeg ser på det som en viktig prosess, og det er naturlig at det er forventninger til arbeidet vårt. Det har vært viktig for oss å være bredt forankret, og derfor har det vært vesentlig med høy deltagelse i spørreundersøkelsen, mener Vabog.