I samarbeid med Trondhjem Tennisklubb ble det gjennomført 2 dagers påbygningskurs i paratennis i helgen. Samtidig ble det arrangert demonstrasjon for potensielt nye paratennisspillere i Trondheimsdistriktet.

I Trondhjem Tennisklubbs relativt nye anlegg ble det gjennomført 2 dagers påbygningskurs i rullestoltennis. Anlegget er velegnet for paratennis ettersom byggeforskriftene sørger for god universell utforming. Det var totalt 6 deltagere på kurset, som er litt mindre enn forventet, men det er viktig å gjennomføre utdanningen.

Kurset består av både teoretisk og praktisk del tilrettelagt for rullestoltennis. Kursdeltagere får innblikk i hva som finnes av utstyr og tilpasning av tennisrullestolen til utøveren. Praktisk trening på banen ble prioritert og man går igjennom alt fra innledende øvelser og progresjon til mer avanserte driller.

-Norges Tennisforbund ser på utdanning av trenere til paratennis som noe av det viktigste vi gjør, skal man skal lykkes med paratennis. Uten gode ambassadører ute i klubb, som driver paratennisen lokalt, er man sjanseløse, sier prosjektleder for paratennis i NTF, Einar Enevoldsen.

NTF ønsker å få flere mennesker med nedsatt funksjonsevne ut i aktivitet.

-Vi ser det er avgjørende for den enkelte å være i aktivitet da det bidrar til at de mestrer de andre utfordringene de står ovenfor med utdanning, arbeid, familie og håntering av sin nedsatte funksjonsevne, fortsetter Enevoldsen.

Demonstrasjonen av paratennis ble gjennomført i samarbeide med Paraidrettssentret Trondheim som hadde gjort en strålende jobb med å rekruttere utøvere og bidra med utstyr. De fremmøtte deltagerne var veldig motiverte og fikk en 2 timers demo hvor de fikk prøve å spille i tennisrullestol. Klubbkonsulent i NTF, Espen Lilleaas, holdt i demoen og sørget for 2 lærerike timer med fin progresjon for de som prøvespilte.

Dette ser bra ut med tanke på fremtiden og nå ligger utfordringen i å holde interessen oppe hos nye utøvere i Trondheim.