Adventstiden bringer i år med seg noe ekstra gledelig for Bryne Tennisklubbs medlemmer. I desember kjører gravemaskinene inn på tennisklubbens tomt for å starte bygging av nytt tennisanlegg.

En sommerdag i 2018 brant klubbhuset til Bryne ned. Det var en trist dag for mange medlemmer. Klubbhuset ble mye brukt og var en viktig møteplass både for store og små.

Noen ganger kan det imidlertid komme noe godt ut av slike triste hendelser. Det har Bryne Tennisklubb vist tidligere. Klubben fikk permanent tennishall i 2014, halvannet år etter at den gamle boblehallen raste sammen etter stort snøfall.

Nok en gang har klubben snudd noe negativt til noe positivt. Nå starter nemlig bygging av både klubbhus og nye tennisbaner. Tobanershallen skal utvides med ny centrecourt og noen minitennisbaner.

-Byggingen vil ta omtrent ti måneder. Vi håper at anlegget vil være ferdig oktober-desember neste år, forteller Kjetil Tengesdal. Han er leder for anleggsprosjektet og nestleder i styret.

-Kostnadsrammen for det nye anlegget er på 15,5 millioner kroner, får vi opplyst av Tengesdal. Klubben sitter sannsynligvis igjen med et lån på 4,5 millioner.

Hovedtrener Morten Goa Aadnøy gleder seg stort over klubbens store investering.

-Den nye hallen vil bety alt. Det blir en helt ny arbeidsplass. For meg blir det et stolt øyeblikk når den nye hallen står klar, sier hovedtreneren som som kom til klubben våren 2014. Han har fulgt klubben fra boblehall til ny stålhall i 2014 og ser fram til den nye hallen i 2021.

Når hallen står ferdig, har Bryne Tennisklubb fått et anlegg med tre baner samt barnetennisbaner. I tillegg til utvidelsen av banekapasiteten, inkluderer det nye anlegget et integrert klubbhus. Det er meget kjærkomment å få tilbake et klubbhus etter å ha leid ekstern lokale i to år for å kunne huse TFO-barn, ansatte og opprettholde den sosiale møteplassen for klubbens godt over 300 medlemmer.

Den nye hallen vil inneholde:

* Garderober
* Egen TFO-garderobe
* Egne ansatt-garderober
* 100 kvm sosialrom med utsikt til bane 1, 2 og 3
* 30 kvm. møterom
* 12 kvm. kontor
* 55 kvm. innglasset tribunerom med møbler og bordtennisbord
* Heis mellom 1. og 2. etasje

Hovedtrener Morten Goa Aadnøy er den som har tilbrakt mest tid i tennishallen de siste årene. Han er godt fornøyd med løsningene klubben har landet på og er motivert for å fortsette å bygge klubben framover.

-Det ser utrolig bra ut. Jeg er veldig glad for den arkitekten vi har. Hallen blir bygget med tanke på tennis, at det skal være en kjekk plass for tennismedlemmene våre, sier Goa Aadnøy entusiastisk.

Han trekker fram aktivitetsområdet som særlig viktig. Området han sikter til er arealet som er tegnet inn som bane nummer fire på tegningen. Det blir tennisbanedekke og planen er å sette opp 2-3 minitennisnett, men det vil også fungere som aktivitetsområde både i organisert regi og et friområde for barna. Han er også glad for at TFO-barna får sin egen garderobe.

-TFO er en viktig del av klubben vår. Blant disse finner man de mest aktive barna i klubben, forteller hovedtreneren.

Forsikringspenger fra brann

Trenerteamet har sprengt kapasiteten for TFO og treningsgruppene for øvrig. Goa Aadnøy mener det har vært et stort behov for flere baner en stund allerede. Drømmen om flere baner har kvernet noen år, men det var først da klubbhuset brant og klubben fikk et betydelig forsikringsbeløp at det ble fortgang i planene. Prosjektleder Kjetil Tengesdal forteller at arbeidet med ny hall startet for halvannet år siden.

-Hva har vært den største utfordringen?

-Det er at man ikke har gjort noe slikt før og ikke kjenner til alt som hører til prosessen. Når man har søkt en gang, så er det fortsatt mange søknader som skal inn og mange underskrifter som må på plass. Det er mye å sette seg inn av lover og regler, forteller Tengesdal.

-Dette med moms-refusjon er ganske komplisert, så vi har ikke hatt mulighet uten å få hjelp av egen revisor. Dessuten det å vite hva spillemidler dekker og ikke dekker. Det er mange ting som spiller inn, sier Tengesdal.

I det siste har prosjekteringen av stålkonstruksjonen tatt mye tid og forsinket prosessen, men nå er altså byggingen kommet i gang.

Estimat spillemidler:

Tennishall   kr.3.000.000 (1 hovedbane)
Sosialt rom    kr.500.000 (over 100 kvm)
Klubblokaler  kr.300.000 (over 50 kvm)
Lager               kr.300.000 (over 50 kvm)
Garderober    kr.500.000 (inkludert trenergarderober over 70 kvm (82,7kvm)) = 
Totalt ønsker vi å søke om kr.4.600.000,

Estimat finansiering:

Spillemidler 4,6 MNOK
Egenkapital 1,9 MNOK
Lån 4,5 MNOK
Tilskudd 4,1 MNOK
Gaver 400 000
Total ca. 15,5 MNOK