– Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas anbefalingen om en meter avstand når det er nødvendig for utøvelsen av aktiviteten, sier Erna Solberg under dages pressekonferanse.

Det betyr at ungdom under 20 år kan nå komme tilbake på tennisbanene igjen, med forbehold om at smitten i kommunen er under kontroll.

-Dette var svært gode nyheter! Idrettsaktivitet betyr svært mye for mange. Gleden av fysisk og sosial aktivitet påvirker alles livskvalitet. At barn og ungdom i hele landet nå vil kunne gjenoppta hverdagen og den organisert treningen var prekært og veldig gledelig, sier generalsekrertær i Norges tennisforbund Aslak Paulsen

Aslak Paulsen er svært fornøyd med oppmykning for barn og ungdomsidretten

I forrige uke informerte Aslak Paulsen om arbeidet NTF og NIF gjør mot kulturdepartementet for å sikre at barn og ungdom blir ivaretatt. Det jobbes også med at voksne, som ikke driver med kontaktsport, skal få trene, men barn og ungdom kommer i førsterekke.

-Til tross for gode nyheter i dag, så ser vi at en viktig gruppe ikke får gjenoppta tennisaktivitet; de voksne. NTF vil i tiden fremover synliggjøre ovenfor NIF og idrettskretser at tennis og andre ikke kontaktidretter bør få dispensasjon til å tilby voksenaktivitet. I tillegg må vi også synliggjøre at foreldre og barn i samme husstand også bør kunne få gleden av å være aktive sammen, fortsetter Paulsen

-Lettelsene som regjeringen kom med i dag, er også svært gode nyheter for alle klubber som har arbeidsgiveransvar. Nå kan de fleste trekke tilbake permisjoner og permisjonsvarsler, utdyper Paulsen.

Oslo kommune har holdt stengt for ungdomsidrett siden midten av november og måtte også stenge for barn under 13 år fra begynnelsen av januar. Oslo kommune planlegger pressekonferanse på onsdag, men byrådsleder Raymond Johansen uttalte til TV 2 idag at barn og unge vil få lettelser først.

-De ulike kommunene vil ila denne uken sette opp lokale bestemmelser. Der smittetrykket er stort anbefaler regjeringen å opprettholde strenge tiltak. Der smittetrykket er lavt eller fraværende kan det komme oppmykninger. Følg med på din kommunes korona-sider for lokal informasjon og retningslinjer, påpeker generalsekretæren

Barn og ungdom har måttet betale tungt for denne koronapandemien. Idretten har hatt restriksjoner siden mars ifjor og i Oslo har ungdom vært utestengt fra innendørsaktiviteter i over 2 mnd. Flere frykter at dette har ødelagt enormt for ungdomsidretten og mange lurer på om vi får tilbake alle barna til idretten etter korona-krisen.

Nå ved en oppmykningen fra Regjeringen er det viktig at smittevern blir opprettholdt.

-NTF ber innstendig alle medlemsklubber om å videreføre og forsterke et strengt smittevern. Selv om vi nå får lettelser for barn og ungdom så må vi vise forsvarlighet. Idrett og tennis skal på ingen måte bidra til en opptrapping av smitte og en ny nedstenging, oppfordrer Paulsen