-Vi har nå fått lov av Asker kommune (sammen med ridehaller og golf) å åpne opp innendørsaktivitet for barn og voksne dersom vi klarer å overholde de nasjonale smitteverns reglene, står det på Asker Tennisklubb sine hjemmesider.

Bakgrunnen for åpningen for både barn, unge og voksne er kommunedirektørens uttalelse i forrige uke der han åpnet opp for differensiering av idretter.

-Vi har hatt en diskusjon i Asker; kan man ha ridehaller hvor en, to eller tre ryttere trener? Nå vil vi kunne tillate det, slik den nasjonale forskriften er. Følger du smitteverntiltak og antallsbegrensningen kan du gjennomføre aktivitet individuelt eller i mindre grupper. Dette er knyttet til ridehaller, tennis og golf, så kommunedirektør Lars Bjerke

Denne uken kom en oppmykning fra myndighetene, spesielt for barn og ungdom.
NTF skriver i sitt medlemsbrev at også voksne bør få avholde sin aktivitet. Tennis og andre ikke-kontaktidretter har helt andre forutsetninger mht gjennomføring av forsvarlig aktivitet enn kontaktidretter. NTF mener derfor at flere kommuner bør differensiere og tillate at tennis og andre avstandsidretter tillater trening og/eller spill for voksne.

NTF skriver at de har bedt Norges Idrettsforbund avklare med departementet om en slik differensiering er mulig å få til eller om departementet legger denne avgjørelsen over på kommunene. Flere kommuner gjør som Asker og går mot nasjonale anbefalinger og tillater aktivitet for voksne i ikke-kontaktidretter. NTF håper flere vil følge etter.

-I tillegg har flere særforbund som representerer ikke kontaktidretter gått sammen om et
felles skriv som rettes mot NIF/Kulturdepartementet. I skrivet rettes det et behov for
differensiering av idretter som drives på store innendørs flater, der avstand er
uproblematisk å overholde, skriver Norges Tennisforbund i sitt medlemsbrev