Barn, ungdom og voksne strømmer til tennisklubbene for å spille tennis. Men klarer klubbene å ta dem imot når det blir stadig vanskeligere å rekruttere folk til å stå for tilbudet? En ting er banekapasitet – det må også finnes ledere og trenere nok til å ta seg av medlemmene.
-Vi opplever ikke at det går feil vei med frivilligheten, sier Jesper Bollius i Ullern Tennis. Den daglige lederen har 15 år bak seg i lederstolen i en av landets framtredende tennisklubber.
Ifølge Bollius har ikke klubben hatt vanskeligheter med å få nok folk. Styreverv, komitéer og dugnader av ulike slag er sjelden noe problem. Han tror klubben har skapt en kultur hvor normalen er at foreldre bidrar. Han mener Ullern er en trenerstyrt klubb, mens foreldre bidrar på det sosiale og praktiske.
-Vi har en vidunderlig bra sosialkomité, skryter han. Det gir trenerne anledning til å konsentrere seg om det sportslige.
-Det er en slags klubbhånd i Ullern hvor folk føler tilknytning til klubben og har hjerte for klubben. Spillerne er vant til å spille på lag. Vi har stort fokus på lagtennis og så har vi vår egen Selvaag cup hvor de eldre ungdommer er ledere for de yngre.
Han berømmer også miljøkomitéen som en viktig bidragsyter for den gode klubbånden i klubben. Han synes det er viktig å få flere medlemmer på innsiden av klubben.

Vi forsøker å skape forum hvor vi inviterer både fritt og enkelte grupper for å ta stilling til ulike ting. Det kan være sosiale aktiviteter, hva vi skal bruke penger på som kan komme små og store til nytte, ny logo, klubbkolleksjon, planter på uteanlegget, hvem som skal bli æresmedlem, hvem som skal få ildsjelpris – alt som betyr noe for klubbmiljøet, forteller Bollius.


-Slike forum er kjempeviktige. Det handler om å ha en toveiskommunikasjon, slik at det ikke bare er jeg som sender ut informasjon. Vi ønsker diskusjon rundt et bord – la oss ikke glemme viktigheten av å møtes.
Den interne trenerrekrutteringen synes også å være god i Ullern. Akkurat nå drar klubben nytte av noen store og brede årskull med konkurransespillere. Mange av dem ønsker å ta trenerkurs og jobbe som trenere i klubben sin. Ullern er den klubben som de siste årene har sendt flest deltagere på trener 1-kurs. Interessen er så stor at klubben gjør uttak blant de interessert – ikke alle får delta på trener 1-kurs.
-De som ønsker å gå trener 1-kurs må sende skriftlig søknad til klubben, hvor de må fortelle hvorfor de vil gå kurset. Vi ser etter gode holdninger, sier Bollius.
Når det gjelder å få inn mer erfarne trenere, går det ikke like glatt.
-Vi har et rekrutteringsproblem når det kommer til å få inn erfarne trenere. Vi merker at det er blitt vanskeligere de siste årene å rekruttere trenere til å gå inn i fulltidsstillinger. Mange foretrekker frilansavtaler og vil ikke binde seg til en klubb, sier Bollius.

Ullern Tennisklubb – her representert ved damelaget som spilte i eliteserien i 2022 – har et godt tilsig av både medlemmer, trenere og ledere. Daglig leder Jesper Bollius opplever ikke problemer med å fylle vervene i klubben. -Det er en slags klubbånd i Ullern hvor folk føler tilknytning til klubben og har hjerte for klubben, sier Bollius. Klubben har de siste årene påmeldt utdannet flest nye trenere. (Foto: Espen Hildrup)