Stabekk Tennisklubb har klort seg fast på tronen som landets største tennisklubb basert på medlemstall. Nå er det innført innmeldingsstopp i Bærums-klubben.

-Det er ikke helt nytt at det er stor pågang, men det har eksplodert i Corona-året, forteller Line Hawken, daglig leder i Stabekk Tennisklubb. Klubben har hatt et stabilt høyt medlemstall i årene etter at den nye hallen kom for omtrent ti år siden.

Ved inngangen til 2021 hadde klubben 1094 registrerte medlemmer, 125 flere enn året før. Hvis det er registrert et høyere medlemstall i norsk tennis tidligere, må det være mange år siden.

Stabekks damelag fra eliteserien i 2019. (Foto: Espen Hildrup)

-Det er mange årsaker til veksten. Casper Ruud er mye i Budstikka – vi skal ikke undervurdere Casper-effekten. Han er en lokal helt her hos oss, og det er masse tennis på TV for tiden, framhever Hawken, og nevner også smitteeffekten – både Covid-19-viruset og den i mer overført betydning – som forklaring.

-Det er en slags massesuggesjon – de kommer fordi vennene er i klubben eller de hører andre begynner med tennis, mener hun. Videre er det grunn til å tro at tennis kommer heldigere ut enn for eksempel kontaktidretter. Mange tennisklubber opplever vekst som en følge av at mange søker seg til aktiviteter som kan bedrives innenfor smittevern-tiltakene.

Hun peker også på at det ikke er nok tennisbaner i området – noe som medfører at medlemmer fra nærliggende klubber kommer til Stabekk Tennisklubbs 12 banersanlegg, som ligger sentralt til i kommunen. En del medlemmer har altså medlemskap i flere klubber samtidig for å kunne få mulighet til å spille tennis.

Klubben har nå måttet sette en stopper for baneleie uten medlemskap, slik det var mulig i hallen tidligere. Nå er pågangen så stor at alle som spiller i hallen må være medlem i Stabekk Tennisklubb. Klubbens målsetning er å skape aktivitet, og har derfor prioritert organiserte aktiviteter framfor for eksempel abonnementsutleie.

-Vi har et fantastisk og sammensveiset trenerteam som drar klubben i samme retning og bidrar til å skape god stemning i klubben, skryter daglig leder Line Hawken. Svein-Espen Olsen (til venstre) og Jesper Wolfhagen er sentrale aktører i den sportslige utviklingen av klubben. (Foto: Espen Hildrup)

Stabekk Tennisklubb har mange aktivitetstilbud for sine medlemmer og satser etter eget utsagn på alle grupper.

-Utfordringen er hvordan vi balanserer og tilfredsstiller de ulike målgruppene i klubben. Det er nok flere som skulle ønske at det var mindre spill på banene slik at det ikke var nødvendig å planlegge frem i tid. Det meste er trenerstyrt og det er lite rom for spontant spill, medgir den daglige lederen.

-Styret har vedtatt en øvre grense på ca 1000 medlemmer, med andre ord har vi innmeldingsstopp nå, opplyser Hawken.

Noen fakta om klubben:

*250 barn på rødt, oransj og grønt nivå
*80 barn på TFO
*40 aktive ungdommer på gult nivå
*40 konkurransespillere U12-U19
*6 jenter og en gutt på ungdomslandslagene/bruttotroppene
*Fire seniorlag og fire veteranlag
*6,5 årsverk (administrasjon og trenerteam)
*10 MNOK i omsetning
*44% jenter/kvinner, 56% gutter/menn (1094 medlemmer)