På NTFs 86. Forbundsting ble det vedtatt at Norges Tennisforbund skal endre navn til Norges Tennis- og Padelforbund (NTPF). 90% av Forbundstingets delegater stemte for navneendringen. Endring av et organisasjonsnavn krever iht. NIFs lov 2/3 flertall.

Padel ble tatt opp som gren i NTF i 2017. Den gang eksisterte det 11 baner og ca. 230 registrerte medlemmer. De siste årene har padel vokst både med hensyn til antall baner og medlemmer. Per 30. oktober 2023 kan det spilles på ca. 500 unike baner rundt omkring i hele Norge. NTF hadde per 31.12.2022 over 3000 registrerte padelmedlemmer. Det forventes videre padelvekst i 2023. 

Generalsekretær Aslak Paulsen i Norges Tennisforbund uttaler:

– Norges Tennisforbund ble stiftet i 1909 og har i 114 år vært navngitt som et særidrettsforbund. Forbundstingets vedtak er derfor et veiskille og et klart signal om at Padel er en 100% integrert gren i forbundet.  Navnendringen vil være viktig for alle som allerede spiller eller vil starte å spille padel. Nå kan ingen være i tvil om hvilket forbund de hører inn under. Iht. NIFs lov skal Idrettsstyret i Norges Idrettsforbund godkjenne navneendringen. Dette skjer mest sannsynlig på idrettsstyremøtet den 23. november.

Alen Putes ansatt som padelansvarlig

I anledning at padel integreres i Norges Tennisforbund ble Alen Putes ansatt som padelansvarlig tidligere i høst.

Putes er 44 år og kom fra Bosnia til Norge i 1993. Padel startet han med i 2018.

– Jeg ble umiddelbart bitt av „padel-basillen” og spiller så ofte jeg får anledning, sier Alen. – En av styrkene til padel er at det er relativt enkelt å komme opp på et nivå hvor man får god mosjon og har det hyggelig sammen med andre.
– Padel er i sterk vekst i Norge. Vi opplever sterk vekst i antall medlemmer og har allerede hatt både dame- og herrelandslag i internasjonale arrangementer. Vi har også arrangert internasjonal FIP Rise-turnering i Drammen. Målet er bl.a å få flere barn og ungdommer til å starte med padel. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med den videre utviklingen, avslutter Putes.