Regjeringen varsler endringer i stimuleringsordningen.

Idrettslag og arrangører vil nå både kompenseres for tapte inntekter og faste unngåelige kostnader. Endringene i stimuleringsordningen gir nå i større grad dekning for inntektsbortfall.

– Det er meget positivt at denne delen av ordningen endres, og jeg opplever at regjeringen har lyttet til idrettens innspill. Nå vil våre idrettslag og arrangører både kompenseres for tapte inntekter og faste unngåelige kostnader, i tråd med innretningen i fjorårets kompensasjonsordninger. Dette er svært gledelig og samtidig helt nødvendig for å stå godt nok rustet når idretten nå etter hvert gjenåpnes, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding på NIFs nettsider

Stimuleringsordningen gjør det mulig å søke støtte til både merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte koronarestriksjoner.

Les hele pressemeldingen her

Etter justeringene vil organisasjonene fortsatt ha muligheten til å søke om dekning for merkostnader, både til å utvikle nye aktivitetstilbud og til å tilpasse aktivitetene til smittevernrestriksjonene. I tillegg dekkes mindreinntekter fra arrangement og annen spesifisert aktivitet.

Totalt er det bevilget 1 485 millioner kroner til stimuleringsordninger for frivilligheten og idretten fra 1. januar til 31. august 2021. Midlene er fordelt på to ordninger: En bred stimuleringsordning og en ordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.