-Idretten skal selvsagt bidra til godt og forsvarlig smittevern og være lojale i den nasjonale dugnaden for å bekjempe smitte. Samtidig så jobber idretten aktivt mot at reglene mot barn og ungdom opphører eller tilrettelegges etter lokale og regionale forhold. Det er viktig for NTF og NIF at man opprettholder idrett for barn og ungdom, sier generalsekretær i Norges Tennisforbund, Aslak Paulsen

Paulsen informerte idag klubber på Østlandet om arbeidet NTF og NIF gjør mot kulturdepartementet for å sikre at barn og ungdom blir ivaretatt. Det jobbes også med at voksne, som ikke driver med kontaktsport, skal få trene, men barn og ungdom kommer i førsterekke. Oslo kommune har stengt for ungdomsidrett siden midten av november og måtte stenge også for barn under 13 år i forrige uke.

-NTF mener at tennis (ikke kontakt idrett) kan tilrettelegge for forsvarlig smittevern og aktivitet med enkle smittevernstiltak. I mars/april 2020 klarte våre medlemsklubber å håndtere dette uten rapporterte utbrudd. Vi skal i tiden fremover synliggjøre dette ovenfor NIF slik at vi får flest mulig av våre medlemmer i aktivitet igjen, sier generalsekretæren.

NTF har tidligere sendt forespørsler om avvik til kommuner/kommuneoverleger, men fått avslag. 

-NTF er proaktive. På lik linje med våre medlemsklubber ønsker NTF så mye aktivitet innenfor forsvarlig smittevern. NTF har god kontakt mot NIF, som igjen har direkte kontakt inn mot departementet. I dette samarbeidet håper vi å kunne fremme vårt syn og muligheter for aktivitet i tennis, avslutter Paulsen