Det er mange nye tennis- og padelbaner på gang rundt omkring i landet. Her en oversikt over tennisklubbenes anleggsprosjekt. Vi har så langt fortalt om de nye anleggsplanene til Bryne, Storhaug og Farsund. Hver uke setter vi søkelyset på et nytt anleggsprosjekt. Anleggsartiklene blir publisert lørdager. Førstkommende lørdag forteller vi om Hønefoss Tennisklubbs nye tennishall.

Oversikt over padelbaner kommer i egen artikkel.

Tennisanlegg som åpnes i 2021

Hønefoss Tennisklubb har bygget ny tennishall etter at taket til den gamle hallen raste ned på grunn av snø. Den nye trebaners hallen er så godt som ferdig. Artikkel blir publisert 16.01.20

Bryne Tennisklubb utvider anlegget sitt med tennisbane, minitennisbane og klubbhus. Bygging er startet, og planlagt ferdigstilling er i siste kvartal i 2021. Les artikkelen om Brynes nye anlegg (artikkel 30.11.20)

Storhaug i Stavanger får to nye kommunale grusbaner som etter planen skal stå klare til våren. Les artikkelen om Storhaugs nye utebaner (artikkel 07.12.20)

Byggestart i 2021

OTK har endelig løst alle sine utfordringer med byggetillatelser og nabodisputter. Regner med å starte riving av eksisterende klubbhus våren 2021. Seks baner inne og seks ute i nytt anlegg. Artikkel blir publisert 23.01.21

Bygdø Tennisklubb har rammetillatelse og finansiering på plass. Planlagt oppstart tidlig 2021. Underjordisk hall med fire baner og fire utebaner på taket. Dagens boble erstattes av dette. Artikkel blir publisert 30.01.21

Kolbotn Tennisklubb fikk landet en stor sponsorkontrakt i november 2020 og nærmer seg oppstart av bygging fire baners hall med gode klubbhusfasiliteter. Artikkel blir publisert 07.02.21

Prosjekt på tegnebrettet

Blommenholm og Sandvika Tennisklubb skal utvide fra to til tre baner. Artikkel blir publisert 14.02.21

Farsund Tennisklubb har planer om telthall over en av grusbanene. Les artikkelen om Farsunds planer (Artikkel 08.01.21)

Heming Tennis er i gang med prosjekt tre innendørs padelbaner kombinert med nytt klubbhus. Artikkel blir publisert 21.02.21

Kristiansand Tennisklubb planlegger utvidelse fra tre til fire innendørs baner. I tilleg ønsker klubben å utvide utendørskapasiteten fra tre til fire grusbaner og dessuten anlegge to padelbaner. Artikkel blir publisert 28.02.21

Holmenkollen Tennisklubb er i tenkeboksen etter politisk nei på Bautatomten. Artikkel kommer

Tennisbaner som åpnet i 2020

Mysen Rackethall ble åpnet september 2020. Artikkel kommer

Tennisbaner som åpnet i 2019

Vestre Bærum Tennisklubb åpnet sitt nye firebaners anlegg sommeren 2019.

Egersund Racketklubb utvidet med en ekstra tennisbane, samt en padelbane. Anlegget ble åpnet april 2019.