Sørlandsklubben rustet for seks-sju år siden opp uteanlegget sitt, og har i etterkant opplevd medlemsvekst. Klubben rapporterte inn 123 medlemmer i 2020. Nå er tiden kommet for å forsøke å få et helårstilbud.

-Vi har planer om å bygge en enkel telthall over den en kunstgrusbanen slik at vi vil få et helårstilbud. Målet er å ha hallen klar i løpet av første halvdel 2021, skriver styreleder i Farsund Tennisklubb, Richard Sunde Buch, til norsktennis.no.

Illustrasjon fra prosjektbeskrivelsen. Går det som Farsund Tennisklubb ønsker, vil medlemmene kunne spille tennis innendørs allerede i vår.

Tippemiddelsøknad er sendt av gårde. Nå står byggesøknaden for tur.

-Vi tror og håper at det skal gå greit. Vi har god dialog med kommunen. I tillegg finansierer vi alt uten hjelp fra kommunen og politikerne er derfor veldig positive, men frykter selvfølgelig at noen av naboene kan forsinke byggingen med eventuelle klager.

Finansieringsplan:
Egenkapital 360.000
Tippemidler 430.000
Momskompensasjon 260.000
Gaver/lån 250.000
Total 1.300.000

Kostnaden ble først beregnet til 1,3 mill., men siden oppjustert til 1,7 mill. grunnet noen fasadeoppgraderinger.

Utdrag fra prosjektbeskrivelsen:

«I Farsund tennisklubb er idrettsglede, helse, trygghet, inkluderende fellesskap viktige
verdier. Vi skal være en klubb som er åpen for alle og som kan bidra til integrering av
barn og ungdom med en annen etnisitet. En klubb som kan fange opp de barn som ikke
er komfortable i lagspill som fotball, håndball og volleyball. Vi vil jobbe for å minke
frafallet idretten opplever blant ungdommer i 14-17 årsalderen. Vi legger oss på en lav
medlemsavgift slik at de aller fleste skal ha mulighet for å kunne delta i klubben.
Nå vil vi lage en enkel men god hall som vil legge til rette for aktivitet året rundt og som
kan skape et best mulig treningsmiljø for barn og ungdom i Farsund kommune, samt gi
et tilbud til tennisinteresserte barn og unge fra nabokommunen Lyngdal.»

Aktivitet på dagens anlegg. Tak kommer over grusbane 2 som man kan se så vidt helt til venstre i bildet. (Foto: Farsund Tennisklubb)
Fra Tennisens dag. (Foto: Farsund Tennisklubb)
Dagens anlegg består av to kunstgrusbaner med liten tribune i mellom, to minitennisbaner, klubbhus med terrasse og bordtennisbord. (Foto: Farsund Tennisklubb)
Fra det årlige klubbmesterskapet. (Foto: Farsund Tennisklubb)
Sommercamp for barn har vært fast post de siste årene. I 2020 sponset XXL Lyngdal sommercampen. (Foto: Farsund Tennisklubb)
Farsund stilte opp i NM for lag innendørs i høst. Kvalifiseringen ble spilt i Stavanger. Her har Richard Sunde Buch (til venstre) og Ivan Jovic (til høyre) akkurat spilt mot Haugesund.