-Denne tiden har brakt oss nærmere hverandre, sa generalsekretær Aslak Paulsen til landets tennistrenere da Norges Tennisforbund arrangerte trenermøte på Teams torsdag formiddag. Rundt 30 trenere deltok, fra Bodø i nord til Stavanger i sør.

De digitale videomøtene som for en stund har erstattet de fysiske møteplassene, har gjort at flere tennistrenere har lært seg å bruke teknologien i større grad enn tidligere. Terskelen for å holde kontakten til tross for lange avstander, har sunket. På denne måten blir de digitale møtene mer inkluderende sammenlignet med trenermøtene på OTA som stort sett bare trenere fra Oslo og omegn stilte på.

Fra fjorårets trenerkonferanse. Slike konferanser vil være viktige i fortsettelsen også, selv om andre møteplattformer har overtatt under pandemien. (Foto: Espen Hildrup)

-Jeg ser for meg at mange faglige trenermøter kan gjøres digitalt og at dette er kommet for å bli. Det er mer tidseffektivt og bærekraftig, sier Paulsen. Han legger til at de ikke kommer til å erstatte de fysiske møtene, da disse gir stor sosial verdi.

Utviklingsansvarlig i Norges Tennisforbund, Øivind Sørvald, benyttet anledningen til å rose trenerne for innsatsen de siste årene.

-Jeg er stolt over det arbeidet trenerne gjør i klubbene sine. Vi er bra på så mange områder. Se hva klubbene holder på med, se hva vi har fått til. Vi har fått til ting som mange andre land ikke har fått til. Trenerne våre står på, og fortjener å høre skryt, sier Sørvald.

Han sikter blant annet til den store medlemsveksten i norsk tennis. Medlemstallene i de norske tennisklubbene har økt med over 5000 medlemmer de siste seks årene, og over 10.000 medlemmer siden 2001.

Øivind Sørvald i sitt ess. Han er full av lovord over utviklingen i norsk tennis og mener en stor forklaring er trenerne og fokuset som har vært på trenerutdanningen. (Foto: Espen Hildrup)

Landsslagssjef Fredrik Lovén orienterte om fokus og observasjoner på landslagstreningene for U14, U16 og U18. Han var særlig opptatt av spillernes evne til å forstå prosenttennis, og betydningen av å trene på retningsforandring.

TennisKids-ansvarlig Espen Lilleaas snakket blant annet om å anvende plass og tid bedre, og understreket igjen viktigheten av å få på plass ferdigheter tidlig og sørge for riktig innlæring fra starten.

Mandager klokka 9-10 har alle landets tennisklubber mulighet til å delta på digitale møter med NTF. Møtene er beregnet for klubbledere, hovedtrenere og daglig ledere.

-Det er bare å bli med, sier generalsekretær Aslak Paulsen, og henviser til informasjon i medlemsskrivet som alle klubbene får tilsendt.

Februar 2020. Tennisforbundet håper å få igang trenerseminar tilsvarende dette til høsten. Trenerkonferansene har vært viktige møteplasser for trenerne i norsk tennis de siste årene. I årene har trenerkonferansene har vært har norsk tennis opplevd en sterk medlemsutvikling. Under pandemien har det vært viktig for NTF å finne andre måter å kommunisere og utvikle trenere på. (Foto: Espen Hildrup)