men med restriksjoner…

Med stadig nye tiltak og forskrifter, kan det være vanskelig for klubber å vite hva man bør gjøre. Det blir dermed ulik tolkning fra kommune til kommune og fra klubb til klubb. Særlig har det vært et hodebry for klubb å tolke hva som går under organisert og ikke organisert idrettsaktivitet. Dette har vært aktuelt i områder med høyt smittetrykk.

Norges Golfforbund mottok tidligere denne uken en avklaring fra Helsedirektoratet. I avklaringen understreker Helsedirektoratet at egentrening og spill med venner ikke omfattes av forbudet mot organisert idrettsaktivitet. Derfor har de fleste klubber, selv med tiltaksnivå A, kunnet åpne opp for egentrening utendørs for sine medlemmer, dersom de bor innenfor kommunen.

Illustrasjonsbilde fra Frognerparken 2020

Helsedirektoratet tolker ordlyden i forskriften slik at egenorganisert aktivitet er tillatt og kommer ikke under forbudet i Covid-19 forskriften, kapittel 5A §16g

Norges Tennisforbund, sammen med flere ikke-kontakt idretter, har i lengre tid ment at egenorganisert aktivitet gjennom booking sikrer bedre kontroll- og sporingsmuligheter. I 2020 viste det seg at en slik håndtering ikke medførte et eneste rapportert utbrudd.

Selvom dette åpner opp for egentrening på uteanlegg, oppfordrer likevel NTF alle klubber/idrettslag til å kontakte kommuneoverlege/bydelsoverlege for en formell tillatelse.

Videre håper NTF at klubber ikke tiltrekker seg spillere fra andre kommuner, eller klubber. Målet er å redusere mobilitet. -Tiltakene er til for å slå ned smitten. Da er det aller viktigst at klubbene klarer å kontrollere at alle smitteverntiltak blir overholdt, sier generalsekretær i Norges Tennisforbund Aslak Paulsen