Naboene stoppet utvidelsesplanene i 2019, men denne gang råder optimismen i Kristiansand Tennisklubb.

Dagens tre innebaner og tre utebaner er ikke nok for klubben som har vokst fra under 100 medlemmer til nærmere 500 medlemmer i løpet av det siste tiåret. Nå planlegger Kristiansand Tennisklubb en ny innebane, en ny utebane og to innendørs padelbaner.

I disse dager er planene ute på høring, med frist rett etter påske.

-Vi håper at vi kan få et positivt vedtak før sommeren. Vi har hatt positiv dialog med kommunen, sier Svein Christian Wirak, medlem i anleggskomitéen i Kristiansand Tennisklubb.

Han har god tro på at planene går gjennom. Planene er nedskalert og justert etter naboenes protester da de første planene kom i 2019. Den gang kom det reaksjoner på at ny hall ville blokkere utsikt for naboene. Signalene er mer positive nå.

Kostnadsrammen for prosjektet er på 12 millioner kroner. Med tippemidler og moms-kompensasjon, lander investeringen på 5,5 millioner kroner.

-Padeltennis-banene blir en nøkkel i finansieringen. Vi tror det er et større inntektspotensial for padelbanene, sier Wirak.

Slik blir anlegget:

*Dagens utebane nummer tre blir bygget under tak. Nytt dekke.
*Det blir bygget en padelhall med to padelbaner, samt treningsrom og sosial rom mellom banene
*To nye utendørs grusbaner på andre siden av padelhallen.
*Garderober/toaletter utbedres
*Ballvegg

De to nye utebanene på sørsiden av anlegget blir tradisjonelle grusbaner. -Vi har fått signaler fra medlemmene våre at de savner ekte grusbaner, forteller Svein Christian Wirak. Dagens tre utebaner er av kunstgrustypen Euro clay. Den nye hallen med en plexipave-bane er plassert bak tribunen til Kristiansand stadion slik at den ikke blokkerer utsikten for naboene. I mellom de nye utebanene og den nye hallen kommer det padelhall.

Anleggsutvalget i Kristiansand Tennisklubb (KTK) vil gjerne presisere følgende ifm planlagt anleggsutvidelse.

KTK tar sikte på å være «hele Kristiansands tennisklubb» og vi ønsker å tilby «tennis for alle- hele livet».

Anleggsutvidelsen skal bidra til ovennevnte ved å tilrettelegge for kapasitet, nytt tilbud (padel) som skal senke terskelen for aktivitet, og sikre at klubben står støtt i en fremtid med mange tilbud og muligheter å velge blant. Vi er Norges eldste tennisklubb, og vi tar også mål av oss om å være blant Norges absolutt beste tennisklubber, herunder et helhetlig tilbud som skal sikre et solid fundament for fremtiden.

Den sentrale plasseringen i idrettsparken på Lund er med på å bygge opp under våre visjoner som «hele Kristiansands tennisklubb» og «tennis for alle- hele livet». Den sentrumsnære plasseringen, og det at hele byen allerede har et forhold til Stadionområdet/Idrettsparken gjør det mulig å oppfylle vårt ønske om å være hele byens klubb. I tillegg vil anleggsutvidelsen ytterligere befeste områdets posisjon som «Idrettsparken» i motsetning til annen virksomhet/etablering i det aktuelle området.

KTK er en medlemsklubb, men på ingen måter en lukket klubb. Vi har gjennom flere år hatt et tett samarbeid med KSI (studentidretten). Mange ferierende, tilflyttere og gjestespillere finner hvert år veien til KTKs anlegg, og slik håper vi det vil fortsette. Kurs for barn/juniorer er i dag fulltegnet, og kursaktiviteten gjør at kapasiteten for ordinært spill er utfordret. Vi er i dag nær 500 medlemmer fra hele nye Kristansand Kommune, og med anleggsutvidelsen utvider vi kapasiteten og forbereder oss for å kunne ta imot enda flere medlemmer, gjestespillere og turister. Både tennisbaner og padelbaner vil være tilgjengelig for alle, og man kan fint reservere bane uten å være medlem. Vi håper at lokalmiljøet vil sette pris på mulighetene som ligger innenfor dette, og ser verdien i at anleggsutvidelse og KTKs aktiviteter bidrar til på fremme et aktivt, trygt og levende miljø i idrettsparken.

Vi ønsker på ingen måte å privatisere området, men vil sikre tilgjengeligheten for naboer, turgåere, skolebarn, joggere, turister mm ved å tilrettelegge for beplantning, belysning og turveier langsmed og gjennom anlegget, og gjerder vil det kun være rundt selve tennisbanene. Vi er for øvrig trygge på at stadionområdet, som i et halvt århundre var IK Starts hjemmebane, tåler den økte aktiviteten vi ved anleggsutvidelsen legger opp til. Det påhviler oss i Kristiansand Tennisklubb et stort ansvar å utvikle området på en slik måte at naboer og lokalbefolkning vil sette pris på våre planer, slik at vi kan oppfylle visjonen om å være «hele byens tennisklubb»