NTF vil ha forsvarlige, men forståelige restriksjoner

– Nasjonalt er det veldig vanskelig å forsvare ovenfor medlemmer over 20 år at de ikke kan spille med 20 meters avstand fra hverandre, sier generalsekretær i Norges Tennisforbund Aslak Paulsen i anmodningen fra 20 særforbund.

Aftenposten skriver i onsdagens avis om anmodningen som 20 særforbund kollektivt har underskrevet. Særforbundene mener lokale myndigheter bør kunne avgjøre om idretten skal få lov til å starte opp igjen. Norges Tennisforbund er en av de 20 særforbundene som står bak denne anmodningen.

Regjeringen anbefaler i dag at voksne over 20 år ikke skal trene organisert innendørs i Norge. Særforbundene mener det er på høy tid å åpne for denne gruppen i regioner med lavt smittetrykk.  Forbundene tar til orde for en differensiert åpning av idretten.

-Koronaen er urettferdig, og da er det bedre at noen får holde på enn ingen, sier generalsekretær i studentidrettsforbundet, Guro Røen i anmodningen Aftenposten omtaler.

Særforbundene viser spesielt til at dagens tiltak gir en urimelig skjevdeling mellom kommersiell og ideell aktivitet. Nasjonalt kan treningssentrene holde åpent, mens idrettshaller og organisert idrett må holde stengt for de over 20 år.

Anmodningen fra særforbundenen kommer samme uken som idrettspresident Berit Kjøll ba regjeringen innføre regionale tiltak for idretten.

– Vi opplever nå tiltagende uro og tiltakstrøtthet i idretten som følge av pandemien og de omfattende myndighetspålagte restriksjonene som rammer både barn og unge, voksne og våre toppidrettsutøvere – og som ikke er like lett å forstå, sier idrettspresidenten i et notat sendt til Aftenposten.

Berit Kjøll mener stramme koronaregler rammer 1,4 millioner barn og voksne. Hun ber om at regjeringen innfører regionale tiltak for idretten.