Organisert idrett for barn og ungdom blir skjermet over hele landet, men utover dette er det ulike regler som gjelder fra kommune til kommune.

Etter dagens pressekonferanse fra myndighetene, oppfordrer NTF alle tennis- og padelklubber om å følge nasjonale og lokale helsemyndigheters retningslinjer for gjennomføring av idrettslige aktiviteter. Innstrammingene i koronavettreglene er forskjellig fra kommune til kommune og dette kan virke forvirrende.

Alle klubber må forhøre seg med, og følge, de lokale smittevernmyndigheters regler. NTF oppdaterer hele tiden med nye generelle retningslinjer for gjennomføring av treninger og annen tennis- og padelaktivitet på nasjonalt plan. Kommuner med høy smitte har ofte strengere tiltak enn de nasjonale. Det er derfor viktig at man blir kjent med lokale regler for aktivitet.

NTFs nasjonale retninglinjer for klubber

https://www.tennis.no/files/filer/2020-filer/17.-retningslinjer-for-klubber-pr-6.-november.pdf

NTFs nasjonale retningslinjer for gjennomføring av nasjonale turneringer

https://www.tennis.no/files/filer/2020-filer/18.-retningslinjer-for-arrangement-pr-6.november-2020.pdf