2021 ligger snart bak oss og norsk tennis har opplevd både medlemsvekst, økt interesse og vanvittige internasjonale resultater. Med en langsiktig plan for spillerutvikling har NTF og medlemsklubbene sammen kommet frem til til en strategiplan for de neste årene om hvordan dette skal forvaltes.

-Det har vært en meget inspirerende høst med masse aktivitet og flotte resultat. Våre profesjonelle utøvere, med Casper Ruud i spissen, har hatt en veldig bra høst med flotte resultat. Spillere som Ulrikke (Eikeri) , Malene (Helgø) og Viktor (Durasovic) har også gjort fremskritt med ny karrierebeste på ranking. Ulrikke er i dag ranket som nummer 61 i verden i double, sier landslagsansvarlig Fredrik Lovén.

I 2022 skal en samarbeidsmodell for topptennis etableres. Et av hovedmålene i strategiplanen for 2022-2023 er å etablere kraftsenter som styrker deling av beste praksis for topptennis. Kvalitet, kultur, samarbeid og ansvarsfordeling er nøkkelord for å utvikle en levedyktig nasjonal spillerutviklingsmodell. Samarbeid på tvers av klubber sammen med NTF vil stå sentralt for å lykkes med kraftsentermodellen.

På Tennistinget 31. oktober ble det både vedtatt og satt av penger til kraftsenterprosessen. Norsk tennis har nå et felles ansvar og en forpliktelse til å arbeide frem en samarbeidsmodell som skal være geografisk orientert, være samlende og som vil gi måloppnåelse mht. strategiplanens målsettinger.

Norges tennisforbund skal lage en veiviser og gjøre kjent NTFs faktabaserte spillerutviklingsmodell for prestasjonsutvikling i Norge.
Tennisforbundet skal også etablere et trenings- og kompetansetilbud på OTA, tilrettelegge for og veilede kraftsenter og idrettsskoler, samt ha kontakt med internasjonale prestasjonsmiljøer.

Denne modellen er inspirert av Olympiatoppen som ikke opptrer som et akademi, men tilrettelegger for prestasjonsutvikling i klubb og i kraftsentre.

I høst har det vært mye aktivitet og masse interessante og spennende oppgaver som Fredrik Lovén har tatt ta del i. Høydepunktene er Davis Cup, både i september og november, men Lovén har også fått reist med proffutøverne og trent med dem daglig fra kl 10-12 på Oslo Tennisarena.

Viktor Durasovic under Stockholm Open

-Jeg mener det er viktig å være ute og oppleve livet som profesjonell. Dette tar jeg med tilbake på treninger og samlinger i Norge, sier Lovén

Fredrik Lovén var på tur med Malene Helgø i Tyskland

I 2021 har landslagsansvarlig også gjennomført to bruttotroppsamlinger for 13-18 år på Oslo Tennisarena der landets fire høyeste spillere på UTR-rankingen i hvert årskull får delta. Denne høsten har Lovén også fått muligheten til å se u16 spillerne under NM i Bergen.

-På juniorsiden ligger vi ganske godt an på u14 og u16 med noen gode resultater og bra internasjonal ranking, forteller Loven. U18 er litt svakere på både resultater og ranking, men vi har noen veldig gode enkeltstående resultater og ranking. Det kan forklares med korona-situasjonen som har resultert i at færre spillere har fått spilt internasjonalt, sier landslagsansvarlig.

I desember har Lovén også fått se norske spillere vise seg frem for collegetrenere i USA. Han har dermed knyttet til seg kontakter på forskjellige universitet i USA.

Norske spillere møter collegetrenere under showcase i Naples

-I tillegg til å gå på college for å forlenge sin tenniskarriere, tror vi at veien til å bli profesjonell tennisspiller kan også gjøres gjennom college i USA. Da er det viktig å velge en skole som tilrettelegger for individuell utvikling, sier Lovén.

I USA fikk Lovén også sett det uoffisielle VM for juniorer, Orange Bowl, der Norge hadde to norske deltakere med i år.

-Det som utpekte seg for meg under Orange Bowl i Florida var hvor nøye de beste spillerene er i alt fra fotarbeide, slag og presisjon. De prøver sitt beste i hvert slag og har full fokus i hvert eneste poeng. Dette er helt gratis og noe alle kan få til, hvis de vil. Det er noe å tenke på, sier Lovén

U16 tablå under Orange Bowl i Plantation i Florida 2021, Emily Sartz-Lunde var seedet #11 i dette tablå.

Nå venter noen dagers juleferie for landslagstreneren før han reiser til Australia der Norge, som en av 16 land, deltar i ATP CUP. Norge er i gruppe med Serbia, Spania og Chile.

I 2022 begynner også arbeidet med å videreutvikle vårt nasjonale kraftsenter, idrettskolene og oppstarten av kraftklubber og kraftsenter. Målet er 10 stk topp 500 spillere innen 2030.

2022 blir nok et spennende år for norsk topptennis.