Egersund er igjen i gang med å oppgradere anlegget sitt. Planene er å oppgradere utebanene med syntetisk grus ettersom dette krever mindre vedlikehold enn tradisjonelle grusbaner. Medlemmer kan dermed spille hele året, så lenge det ikke er frost eller snø. Det legges derfor også til rette for installasjon av flomlys.

Etter det ekstraordinære årsmøte i Egersund TK 30. november ble det bestemt at klubben skal bygge et nærmiljøanlegg og har bestemt seg for å gå for den såkalte «grunnpakken» som oppsummert består av 2 tennisbaner med syntetisk grus, padelbane med lys, minitennisbane samt tilskuerområde og adkomst til dette.

-Vi er veldig fornøyd med innendørsanlegget vi har fått etter utbygging. Samtidig har vi kjent på savnet av et godt utendørsanlegg som vi hadde før. Utebanene fikk hard medfart etter utbygging, og det er nå på tide å gjøre et grep for å løfte utendørstilbudet til nye høyder, sier styreleder i Egersund TK, Jarle Torgersen

For 4 år siden hadde anlegget kun to innendørsbaner. Anlegget har utvidet tennishallen med 1 bane, samt bygget 1 padelbane innendørs og nytt inngangsparti/sosialområde. Nå fortsetter utviklingen av utendørsanlegget.

-Jeg er imponert over anleggsutviklingen som Egersund TK får til. De er den eneste klubben i Norge som har helårsanlegg med egne baner for alle racketsportgrenene Tennis, padel, squash, badminton og bordtennis. Det skaper et aktivt, variert og inkluderende miljø. De tenker langsiktig og bygger sten på sten. De har god kontroll på økonomien i  investeringer og en bærekraftig drift. I 2017 feiret de 100-årsjubileum og de har lagt et godt grunnlag for de neste 100 årene, sier anleggskonsulent i NTF, Helen Sterud  

På flyfoto ser man anlegget for 4 år siden.