Daglig leder i Nordstrand TK, Sophie Thorell, daglig leder i Ullern TK, Jesper Bollius, og daglig leder i Bygdø TK, Per Godtfredsen, kommenterte at dette var et etterlengtet verktøy som både styret og administrasjonene i klubbene kommer til å ha mye glede av.

I det ukentlige statusmøte for norsk tennis som avholdes på Teams hver mandag kl 0900, kunne NTFs Klubbansvarlig, Christian Grind, lansere NTFs nye portal «Aktiv Klubb». Her fikk deltakerne innføring og introduksjon til portalen som skal gjøre at klubbdrift oppleves mer oversiktlig.

Norges Tennisforbund lanserer nå konseptet, Aktiv klubb. Ambisjonen er at Aktiv klubb skal bidra til at klubbarbeid oppleves som oversiktlig, givende og relasjonsbyggende. Det skal også gjøre det lettere for frivilligheten å stå lenger i sine verv. NTFs kjerneoppgaver er å veilede, tilrettelegge og utvikle. Som et ledd i det arbeidet skal NTFs konsept Aktiv klubb synliggjøre de viktigste ressursene og verktøyene tilgjengelig for klubbene i drifts- og utviklingsarbeidet.

Les mer om Aktiv Klubb her