På den norske terminlisten er det i dag rundt 300 turneringer i året. Interessen for å spille turneringer har økt markant i 2020 og Norges Tennisforbund ønsker derfor enda flere turneringer og turneringsarrangører det kommende året.

Endrer UTR-turneringene

NTF innførte i 2020 nivåbaserte UTR-turneringer i aldersgruppen 13-19 år. Neste år vil disse turneringene også omfatte spillere fra 20 år og eldre. UTR-nivåbaserte turneringer er tenkt åpne for alle innenfor et visst UTR-intervall. Dette for å oppnå flere såkalte kompetitive kamper (dvs kamper der resultatet blir 6-3,6-4 eller jevnere). I Norge er andelen slike kamper i dag bare en tredjedel av kampene. NTF tror flere jevne kamper vil medføre at flere vil spille tennis lenger.

I en nivåbasert UTR-turnering møter man motstandere i alle aldre og kjønn på ditt UTR-nivå. Målet er i tillegg til jevne kamper også å åpne opp for nye motstandere. For at resultatene skal være tellende (i UTR) kan det ikke være større enn 2,0 i rating mellom spillerne. Derfor settes turneringen opp på en måte som gjør at nivået ikke blir større enn to UTR poeng mellom to motstandere. 

NTF med ekstra støtte til arrangører

For å gi arrangørene bedre rammebetingelser innfører Norges Tennisforbund økonomisk støtte til Grand Prix-arrangører, Tennis Europe-arrangører og ITF-arrangører. Arrangører av UTR-turneringer og dagsturneringer kan søke om støtte til baller. Norges Tennisforbund opprettholder ballstøtte til Tennis Europe, ITF, Grand Prix- og Norges Cup-arrangører.

Norges Tennisforbunds turneringskomite består av Karin Hjelle Dalbak (Heming), Ole Conrad Reier (Moss), Ole Storhaug (Stavanger), Fredrik Vabog (Bergen), Markus Berg (Asker), Fredrik Loven (NTF), Svein Are Lapstun (NTF) og Tina Falster (NTF)

Ønsker du flere tennisturneringer? Synes du det er for langt å reise for å konkurrere? Da har du sjansen nå til å påvirke terminlista for 2021. Som følge av koronapandemien er søknadsfristen for turneringer i 2021 satt så sent som mandag 16.november. Dersom du ønsker flere turneringer i nærområdet, ta kontakt med din klubb og send en søknad til Norges Tennisforbund på mail til Svein.Lapstun@tennis.no, skriver NTF i sitt medlemsbrev