De siste ukene har det vært mye arbeid rundt NTFs barnetenniskonsept TennisKids.

Espen Lilleaas, som er Tennisskoleansvarlig i NTF, hadde denne uken et digitalt møte med trenere og ledere fra hele tennis-Norge. Her fremla Espen. Lilleaas fremla nyheter som kommer på hjemmesiden til TennisKids. I tillegg har Lance Morgas samlet alle klubbene på Østlandet som deltar i TennisKids.

Sjekk NTF TennisKids her

Lance Morgas, ansvarlig for TennisKids Østlandet

Morgas er daglig leder og hovedtrener i Grefsen TK, men også ansvarlig for TennisKids på Østlandet. Mange trenere og tennisskoleansvarlige har deltatt i Morgas sine kick-off samlinger. Det har vært stort engasjement og samarbeidsvillighet blant trenere. I tillegg er det mye glede over at TennisKids Tour endelig kan starte opp igjen etter en Koronapause på over ett år.

TennisKids Tour skal arrangeres uke 41 og uke 45 på Østlandet.  

-Det er mange barn som har savnet Red-, Orange- og Green Tour det siste året. Endelig kan vi snart starte opp med disse fantastiske barnearrangementene igjen, sier en stolt og smilende Lance Morgas.