Tren på spesialslag

1115

Når du går på banen neste gang forsøk å trene på spesialslag som slice, drop shot, half volley, drive volley…