-Skulle ønske politikerne fulgte opp og så hva ungdommen trenger, sier Liv Johanna som ønsker å spille mer tennis i nærområdet sitt.

For tre år siden gikk et nesten samlet bystyre inn for bygging av tennisanlegget på Holmenkollen. Oslo kommune har i tillegg påpekt at Vestre Aker er den bydelen med dårligst kapasitet på idrettsanlegg. Barn og ungdom i nærmiljøet føler det er et svik mot dem etter at politikere nå har snudd opp ned.

I dag må nærområdets tennisklubber si nei til hundrevis av barn som ønsker å spille tennis. Mange barn som har fått plass, må transporteres 11 km fra Vestre Aker til Hasle for å få spille.

På underskriftskampanjen som Holmenkollen Tennisklubb har iverksatt, presiserer klubben at anlegget ikke vil ikke koste kommunen én krone. Stier og grøntdrag opprettholdes og bydelen har skaffet erstatningsareal for det friområdet som beslaglegges. I tillegg frigjøres klubbens tomt i Bjørnveien til annet bruk.

Barn og ungdom forteller norsktennis.no at tennisanlegget vil oppleves som et sted å være sammen. Vestre Aker ønsker og trenger et idrettsanlegg hvor barn og ungdom kan utføre idretten de ønsker og ha et samlingspunkt der de kan møte venner.