NTF oppfordrer klubbene til å gjøre medlemsundersøkelser minst en gang årlig.

-Beste måten å styre en klubb på, er å få tilbakemelding fra medlemmene, mener generalsekretær i Norges Tennisforbund, Aslak Paulsen.

-Alle klubber bør spørre medlemmene sine minst en gang i året. Kanskje de større klubbene kan gjøre det en gang i løpet av innendørssesongen og en gang i løpet av utendørssesongen, oppfordrer Paulsen. Han mener slike undersøkelser er viktig for å lytte på medlemmene og dermed ha bedre grunnlag å styre etter.

Aslak Paulsen, generalsekretær i Norges Tennisforbund gleder seg tilbakemeldingene fra de norske tennisklubbene. (Foto: Espen Hildrup)

Norges Tennisforbund har nettopp fått svar fra sine medlemmer, nemlig klubbene. Over 40 klubber svarte da undersøkelsen gikk ut tidligere i høst. Generalsekretæren er relativt fornøyd med at over 30 % av landets klubber svarte. Totalt kom 71 svar på undersøkelsen, noen klubber var representert med svar fra flere personer i styret. Rundt halvparten av svarene kom fra styreleder.

9 av 10 klubber svarer i undersøkelsen at pågangen for å spille tennis er høyere enn før. Dette gleder 46-åringen som har jobbet i norsk tennis siden studietiden.

-Tennis er populært, og klubbene gjør en bedre jobb. De er bedre på sørvis og framstår mer tilgjengelig, kommenterer Paulsen. Han tror også at media har gitt tennissporten medvind. Eurosport viser mye tennis, og de siste årene har det også vært norske farger på sendingene. Casper Ruud har definitivt bidratt til mer oppmerksomhet.

Casper Ruud har blitt en mye fotografert ung mann i løpet av de siste årene. Hans synlighet i norsk media har nok vært en bidragsyter til at flere og flere henvender seg til tennisklubbene rundt omkring i landet. (Foto: Espen Hildrup)

Aftenposten skrev nylig en artikkel om at avstandsidrettene har fått en oppsving under pandemien. Når kontaktidretter rammes av smittevern-reglene, søker folk seg til idretter som kan drives med god avstand til hverandre.

I medlemsundersøkelsen til Norges Tennisforbund kommer det også fram at mange klubber ønsker å gjøre noe med anlegget sitt. 76 % av klubbene sier de enten vil bygge flere baner, nytt klubbhus eller rehabilitere anlegget.

-En av grunnene til at vi kjørte denne undersøkelsen er at vi ønsker å synliggjøre pågangen norsk tennis opplever. Det er interessant at så mange klubber opplever større intereese og ønsker å gjøre noe med anlegget sitt, sier Paulsen.

Mer overrasket er han over noen av svarene som handler om kommunikasjon. Han var forberedt på at forbundet har noe å hente på kommunikasjonsområdet.

-Det er trist og oppsiktsvekkende at så få klubber oppgir å kjenne til medlemsfordelene våre. Det tar vi kjempekritikk for, sier han.

Han gleder seg over at klubbene har tatt godt imot det nye nyhetsbrevet som kommer månedlig. Han merker seg også de fleste oppgir at e-post er den foretrukne kommunikasjonskanalen, foran blant annet telefon, sosiale medier og møter.

NTF planlegger flere undersøkelser i tiden framover.

Et utvalg svar:

* 88 % forteller om høyere pågang enn før
* 18 % oppgir at klubben ikke har kapasitet til å ta imot flere medlemmer
* 55 % sier at anlegg er øverste prioritet blant NTFs seks satsningspilarer
* 94 % har fått med seg at padel er en gren som nå ligger under Norges Tennisforbund
* 89 % vil helst ha kommunikasjon med NTF pr. e-post

Mer om undersøkelsen:

Dette skriver NTF selv om hensikten for medlemsundersøkelsen:

NTF ønsker å styrke kommunikasjonen mot medlemsklubbene. Et av tiltakene er å få hyppigere tilbakemeldinger slik at vi kan styrke samhandlingen.

Her kan man lese svarene fra medlemsundersøkelsen i oktober

Medlemsfordelene til NTF