Av NTFs totalt 169 medlemsklubber så har de aller fleste ingen administrativt ansatt. Mange klubber har opplevd vekst de siste årene og med det følger en økning av administrative oppgaver.

Ulf Skogeng har siden 2022 hatt det administrative ansvaret i tre tennisklubber. Han har tre deltidsstillinger som fordeler seg som daglig leder i Sandefjord TK, daglig leder i Larvik og Stavern TK og administrativ sekretær i Tønsberg TK. Tidligere har han jobbet som IT konsulent i 35 år og har også vært «daglig leder» på dugnad i Hamar IL tennis i 7 år. 

Ulf forteller at det administrative ansvaret i de tre kubbene blant annet innebærer daglige økonomioppgaver, timelister, e-posthåndtering, varebestillinger, banebookinger, medlemsregister, IT-systemer og oppdatering av hjemmesider og sosiale medier. I tillegg deltar han på stort sett alle styremøter i klubbene.

Vil gå fra å slukke branner til å utvikle klubben

-Det som er mest spennende med å jobbe i en tennisklubb er de varierte arbeidsoppgaven og alle forskjellige mennesker. Det er mye potensiale for utvikling i alle klubbene og de viktigste faktorene for god klubbdrift er å ha åpenhet og godt samarbeid med styret, god økonomisk styring og bra kontroll og oversikt over kursvirksomheten, mener Ulf. Han har tro på moderne IT-løsninger for både organisering av trening og økonomi som gjør at du frigjør tid til å utvikle klubben. Du går fra å «slukke branner» til å kunne utvikle klubben, sier Ulf.

Profesjonell drift og samarbeid er de store fordelene

Hvilke fordeler mener du disse mellomstore klubbene har av å dele på en administrativ resurs?

-For små og mellomstore klubber kan det var vanskelig å ansette en daglig leder i 100% stilling, men ved å dele på en daglig leder kan klubbene få en profesjonell drift av klubben uten å måtte ansette en person i fulltidsstilling. Videre åpner dette opp for at klubbene kan samarbeide mer på tvers. Dette er noe som «mine» klubber allerede har dratt nytte av. For eksempel Tennis Kids Tour og muligheten for etablering av Kraftsenter i Vestfold og Telemark, sier Ulf.

Christian Grind, klubbansvarlig i NTF, synes idéen med å dele en administrativ resurs på flere klubber høres spennende ut. Det er noe som flere klubber kan vurdere. Ulf Skogeng trekker frem flere gode sider ved dette, sier Christian.

Til sist har Ulf noen kommentarer og anbefalinger. -Jeg opplever at det er stor takhøyde i Tennis-Norge om dagen og at forbundet er på tilbudssiden og ønsker å bidra til å utvikle klubbene. Samtidig har mange klubber voksesmerter. Mangel på trenere er en gjenganger. Her mener jeg at for små- og mellomstore klubber er veien fremover samarbeid og deling på trenere. På den måten vil du bli en attraktiv arbeidsgiver ved at du kan tilby konkurransedyktig lønn og tilnærmet fulltidsstilling selv i klubber som ikke holder til i de store byene. Ta kontakt med klubber i ditt distrikt og inviter til samarbeid. Jeg er sikker på at dere har mange av de samme utfordringene, avslutter Ulf.