Tennis Kids utdanning i Oslo 24.-25.september 2022

På Oslo tennisarena blir det en ny helg med utdanning i TK programmet. TK teamet ønsker alle nye klubber velkommen, men også de gamle kan sende trenere, assistenter eller interesserte foreldre til denne utdanningshelgen.

Vi har tatt en prat med Espen Lilleaas, ansvarlig for Tennis Kids, om konseptet.

Hvem er utdanningshelgen for?

– I utgangspunktet er kurset for nye klubber som har meldt sin interesse for programmet. Men det er også åpent for alle etablerte klubber. Jeg vet at flere klubber har engasjert nye trenere og sikkert også nye assistenttrenere som helt klart vil ha nytte av å delta på dette kurset for å levere høy kvalitet på tennisskolen. Det er jo gratis for alle klubber i programmet og hver klubb kan stille med så mange deltagere de vil.

Link for påmelding

Hvor ofte holdes slike utdanningshelger?

– Dette blir den eneste muligheten i løpet av høsten 2022, men det kommer en ny mulighet i løpet av våren 2023. Vi avholder slike helger i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, men vil ha etterutdanning/ oppdateringskurs rundt om i landet. Her varierer det fra region til region, men vi er stort sett til stede i hver region minimum en gang per termin.

Hvilke langsiktige planer har du for Tennis Kids?

– Tennis Kids programmet er nå godt etablert i Norge, men jeg merker også at utenlandske forbund og klubber viser nysgjerrighet for vårt program. Det er jo hyggelig å kunne reise ut og presentere programmet på internasjonale konferanser, men først og fremst så er programmet laget for nasjonale klubber og jeg håper og tror at programmet kan bidra til at alle barn og ungdom hvor enn de starter med tennis i Norge kan få den beste oppfølgingen – oppleve mestring, idrettsglede, tilhørighet og at det gir motivasjon til å bli i sporten hele livet.