Charlotte Duke (18) er nylig valgt inn som styremedlem i Paradis Tennisklubb.

-Jeg ønsket å ta styreverv da det virket som en lærerik mulighet og erfaringer jeg kunne ha nytte av senere i livet.

Paradis TK ønsker å ta juniorene på alvor. Klubben føyer seg derfor inn i rekken over klubber som vil ha ungdom inn i styrene.

-Jeg tenker at jeg vil jobbe for å opprettholde et godt og inkluderende miljø i Paradis, sier nyvalgte Charlotte Duke.

Charlotte Duke under NM i Frognerparken

-Jeg synes det er veldig bra og friskt at Charlotte nå skal være med i styret. Hun har vokst opp i klubben, har stort engasjement og har et annet innsyn i klubben enn de andre i styret. Jeg tror hennes bidrag blir veldig verdifulle når klubben fortsetter arbeidet sitt med å gjøre PTK til  «der du ønsker å være» for både medlemmer og ansatte, sier Harald Reyes som er daglig leder i Paradis TK

Harald Reyes

Leder for valgkomiteen i Paradis Tennisklubb, Ole Martin Skilleås, hadde en klar ambisjon om å få opp kvinneandelen og å nå frem til de yngre medlemmene.

-Jeg var leder i valgkomiteen de to siste årene. Etter valgene på årsmøtet i fjor tok jeg ordet, takket for tilliten, og sa at det var min ambisjon å kunne presentere en innstilling om et år der vi både hadde 50/50 kjønnsfordeling, og minst en representant for klubbens yngre medlemmer. Heldigvis lyktes vi med begge deler, sier Skilleås.

-Jeg har ikke savnet noe spesifikt i klubben som junior. Personlig føler jeg det er uansett positivt at klubben ønsker å gi juniorene i klubben en større stemme, gjennom styreverv. Er det noe juniorene er uenige i, har de en representant å ta opp eventuell misnøye med, avslutter Duke

Norsk idrett og Norges Idrettsforbund jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig – som utøvere, trenere, dommere, styremedlemmer, ledere og frivillige. Derfor er det utarbeidet Retningslinjer for ungdomsidrett der det heter at «det skal arbeides aktivt for å få ungdom inn i styrer og undergrupper i norsk idrett, men kvotering skal ikke anvendes som virkemiddel.» Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre ungdommers rettigheter som individ og aktive idrettsutøvere. Det er også gjort et formelt vedtak om å følge Retningslinjer for ungdomsidrett i Norges Tennisforbund.

-Klubben skal selvsagt ha kompetanse i styret, og det har vi absolutt. Men klubben bør også ta alvorlig at styret skal ta vare på alle medlemsgrupper, og ikke minst den gruppen som Charlotte representerer, avslutter Ole Martin Skilleås