Norske idrettsleder-veteraner delte nylig ut NIVs ærespris for trenere og ledere. I utmerkelsen heter det at NIVs ærespris kan tildeles en norsk trener eller leder som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for idretten i de senere år.

-Det er selvsagt gøy å motta årets ærespris for trenere. Det er mange gode trenere i Norge, så jeg er fornøyd og stolt over utmerkelsen, sier Christian Ruud om NIVs ærespris.

Deler av Casper Ruuds trenerteam: Aleksander Brun, Marcel Da Cruz, Casper Ruud, Christian Ruud og Øivind Sørvald

Christian har selv hatt en lysende karriere med 15 NM titler og profesjonelt spill fra 1991-2001 med høyeste ranking nummer 39 i verden. Sammen med at han har hatt trener og lederutdanning har han hatt de beste forutsetninger for å lede karrieren til Casper Ruud. Forholdet far/sønn har vært tett, men Christian har stadig trukket inn spesialister til hjelp på ulike områder. Det gjelder analyse av teknikk og taktikk, utvikling av fysiske treningsprogrammer, mentaltrening mm

Christian har i tillegg trent flere elitespillere og vært landslagssjef for Norges tennisforbund. Han har også vært styremedlem i Norges tennisforbund.