Etter helgens Tennisting fikk Norges Tennisforbund et nytt styre og ny strategiplan med tilhørende budsjett. Det er nå konsensus om veien videre.

NTF styret er i år beriket med en egen ungdomsrepresentant. Mina Sælen Pedersen ønsker at ungdom tar kontakt med innspill og tanker om ungdomstennis.

-Dette var mitt første Ting, så jeg var litt spent på hvordan det foregikk. Det var spesielt spennende å se strategiplanen for den kommende perioden. Etter min mening har det potensiale for å bli veldig bra. Og jeg gleder meg til å jobbe med resten av styret for å nå målene i strategiplanen. Jeg ser frem til å få representere ungdommen i styret. I de 12 årene jeg har spilt har jeg både spilt konkurranser, men også jobbet som trener for ungdom som trives med å spille tennis uten å konkurrere like mye. Målet mitt er å forsøke å være en representant like mye for begge disse gruppene. Motivasjonen min for å stille som ungdomsrepresentant er at jeg ønsker å bidra til at tennistilbudet blir så bra som mulig for så mange som mulig. Som det ble snakket mye om på tinget, er interessen for tennis stigende. Jeg tror at det vil være gøy å komme inn i styret nå og jobbe for at interessen skal fortsette å stige videre fremover! Jeg håper at folk tør å sende meg en melding eller komme opp til meg dersom de har konkrete forslag eller ting de tenker på som har med ungdomstennis å gjøre. Det det gjelder uansett hva det måtte være og på alle nivåer, sier Mina Pedersen entusiastisk

Karin Hjelle Dalbak er ny i styret og er utnevnt som vise-president.

– Tinget 2021 var preget av mye enighet og optimisme for fremtiden. Det har skjedd mye positivt i norsk tennis de siste årene og den gode stemningen preget forsamlingen på Ullevål. NTF står likevel foran flere viktige oppgaver i årene fremover både når det gjelder sport og administrasjon. Etter å ha vært innom de fleste roller i tennismiljøet til nå; spiller, trener, leder, styremedlem klubb/region og tennismamma , gleder jeg meg nå til å ta fatt på en ny oppgave. Med min bakgrunn håper jeg og tror jeg at jeg kan bidra positivt i styret i NTF de neste årene. Det er mye og variert tenniserfaring i det nye styret og spesielt positivt synes jeg det er at vi har fått på plass en egen ungdomsrepresentant i Mina Sælen Pedersen. Jeg gleder meg!, sier fersk vise-president i NTF, Karin Hjelle Dalbak

Lars Gjerdåker, Karin Hjelle Dalbak, Fredrik Vabog, Eivind Sandnes, Arve Sjølstad, Egil Andre Berglund og Mina Adelen Sælen Pedersen. På bildet mangler Caroline Tidemand, Monica Andersen Mo og ansattrepresentant Håkon Bjercke.

Også Fredrik Vabog er ny i styret. Han representerer både Sandefjord og Paradis tennisklubb.

-Vi har en spennende tid foran oss med de muligheter og utfordringer som følger av et rekordhøy medlems- og aktivitetsnivå. Men det hviler et stort ansvar. Jeg ser frem til å bidra så godt jeg kan med min kompetanse, lidenskap og erfaring fra mine tidligere roller i norsk tennis, sier Fredrik Vabog som er nytt medlem i NTFs styre.

Gisle Jentoft og Carl Henrik Eriksen ble tildelt Norges Tennisforbunds Gullmerke for sitt engasjement i norsk tennis i en årrekke

– Tennis har hatt en bråkete tid bak seg både med tanke på pandemi, mediastorm, lederskifte og ekstraordinært Forbundsting. Det var derfor ekstra godt å registrere at Tennistinget var enstemmig i så å si alle saker. Norsk tennis og padel har nå vedtatt en ny strategiplan med tilhørende budsjett. Valgkomiteen har gjort en svært god jobb og funnet kandidater med svært god kompetanse, ivaretatt kjønnsbalanse, alder, geografi og kontinuitet, sier generalsekretær i NTF, Aslak Paulsen

Slik ser NTF styret ut idag:

President:     Lars Gjerdåker, Stavanger TK  

Vise-president:     Karin Hjelle Dalbak, Heming IL, Tennis   NY

Medlem:     Egil André Berglund, Stabekk  

Medlem:     Monica Andersen Mo, Paradis Tennisklubb   

Medlem:     Fredrik Vabog, Sandefjord/Paradis Tennisklubb  NY

Medlem/Ungdomsrep.:  Mina Adelin Sælen Pedersen, Moss Tennisklubb   NY

Medlem/Padel rep.:    Eivind Sandnes, Oslo Padelklubb   NY

Varamedlem:     Caroline Tidemand, Nordberg Tennisklubb   NY

Varamedlem:     Arve Sjølstad, HIL Tennisgruppe, Hamar   NY