Mysen Tennisklubb hadde 28 medlemmer da et knippe pensjonister satte i gang hallprosjektet. Et drøyt år etter åpningen av rackethallen driver Mysen Tennisklubb med gode driftsmarginer og stor aktivitet. Klubben teller nå over 200 medlemmer.

Medlemmene i Mysen Tennisklubb spiller ikke bare tennis, men også squash, badminton og bordtennis. Mysen Tennisklubb har aktivt gått inn for å satse flerbruk.

-Vi ville ha et bredere grunnlag for å drive hallen rent økonomisk, og bestemte oss derfor for å bygge en rackethall, forteller styreleder Roar Fundingsrud. Han er en av pensjonistene som har vært sentrale i hallkomitéen som ble opprettet i 2015.

I oktober 2021 ble bordtennis, badminton og squash godkjent av særforbundene som undergruppe av Mysen Tennisklubb. (Foto: Mysen Tennisklubb)

I høst ble det opprettet tre undergrupper av Mysen Tennisklubb; badminton, squash og bordtennis for å sette fart i interessen i de tre sportene.

-Det er kjempeålreit å prøve flere racketidretter, sier Fundingsrud som selv har spilt tennis i en årrekke. Han forteller entusiastisk om «racketlon» som er en kombinasjonssport for de fire racketidrettene. Klubben har hatt to racketlon-arrangement, og planlegger to til våren.

I slutten av januar arrangerer squashforbundet trenerkurs i Mysen, og etter hvert skal også badmintonforbundet komme på besøk for å stimulere badmintoninteressen.

Etter byggingen av utendørs padelbane, kan klubben skilte med fem racketidretter på menyen.

Satsingen på flere racketidretter har vært avgjørende for å skaffe innendørs tennisbaner til Mysen. Klubben disponerte to tennisbaner i Felleskjøpets lokaler i fire år på 90-tallet, men etter at leieavtalen opphørte, har klubben stått uten et innendørs tilbud for sine medlemmer i mange år. Det har naturlig nok preget medlemsaktiviteten i klubben. Det var rundt 60 medlemmer i 2015 da Fundingsrud og noen andre pensjonister begynte å sysle med hallplanene. De brukte mye tid på å undersøke mulighetene for å kunne realisere innendørs tennisbaner for lille Mysen Tennisklubb. Halvparten av medlemmene forsvant da utebanene ble revet i forkant av hallbyggingen. Utebanene har i ettertid kommet på plass igjen.

Det fantes ingen bordtennisklubb i Mysen før Mysen Tennisklubb satte igang tilbudet. Klubben har tre bordtennisbord stående i oppholdsrommet i andre etasje. (Foto: Mysen Tennisklubb)
Utleie av squashbanene utgjør 40 % av klubbens baneleie. Det er gode inntekter for tennisklubben som har gjort investeringer for 27 millioner kroner. (Mysen Tennisklubb)

-Vi turte ikke å satse bare på tennis. Å utvide med andre idretter var en nødvendighet for å få det til økonomisk. Jeg tror ikke vi hadde det klart det med bare tennis, sier Fundingsrud. 

Klubben har i dag en gjeld på fem millioner kroner, og det er ikke så ille når man har brukt 27 millioner kroner på å investere i anlegg. Hallen kostet 23 millioner, og som ikke den investeringen var nok, har klubben også bygget utendørs padelbane, aktivitetsplass og opparbeidelse av tre nye utebaner.

Til tross for et relativt spedt befolkningsgrunnlag (6700 innbyggere i Mysen), går driften av rackethallen i pluss. I rackethallens første driftsår gikk klubben med et overskudd på 300.000 kroner.

I tillegg til utleie av tennisbaner, squashbaner, bordtennisbord og badmintonbaner som skjer gjennom bookingsystemet 247, får klubben også leieinntekter fra dans, boccia og carpet bowls (kulespill). Pensjonistforeningen leier ukentlig til sine aktiviteter, dessuten leier Kirkens bymisjon lagerplass.

Med til historien hører også at klubben ikke har lønnet personell. Alt gjøres på dugnad. Rundt 6000 dugnadstimer ble gjort i forbindelse med hallprosjektet, og i etterkant av bygging, har stort sett de samme personene stått for driften videre.

-Vi har hatt det gøy. Vi har fungert bra som team hvor vi har hatt forskjellig kompetanse som har utfylt hverandre, forteller Fundingsrud.

-Vi er veldig godt fornøyd med rackethallen. Vi ville ikke gjort noe annerledes, sier han.

Har du noen tips til andre klubber som vil bygge hall?

-Skaff kunnskap som er nødvendig. Det er viktig å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge. Jeg brukte mye tid på å lese om spillemiddelsøknader, og vi besøkte 4-5 tennishaller før vi begynte, forteller Fundingsrud.

Hallprosessen kort fortalt:

2015: Hallkomité ble opprettet, med mandat om å undersøke mulighetene og innehente priser.

2016: Årsmøtet vedtok å ta sats og gå for hallprosjektet

2016-2018: Arbeid med å finne tomt

2018: Tegning av rackethall – tomt landet

Juni 2019: Utebanene rives for å klargjøre halltomt

August 2019: Byggingen starter

Februar 2020: Taket på plass

August 2020: Tennisbanene ferdig

September 2020: Åpning

Sentrale personer bak Mysen Rackethall: Tore Lund (styremedlem sekretær), Nina Sperlin (styremedlem), Roar Fundingsrud (styreleder), Steinar Bjerknes (Medlem MTK), Odd Kristian Teig (styremedlem), Tore Sperlin (driftsleder), Terje Klemetsrud (styremedlem). Ikke på bildet: Stine Gjeterud Degnes (styremedlem)
Pensjonistforeningen leier rackethallen til boccia og dans. Rackethallen blir også brukt til carpet bowls. (Foto: Mysen Tennisklubb)
Den videregående skolen i Mysen er en av leietakerne. Her spilles det badminton. (Foto: Mysen Tennisklubb)
Mysen Tennisklubb har vokst til over 200 medlemmer i løpet av rackethallens første driftsår. (Foto: Mysen Tennisklubb)
Etter noen tusen dugnadstimer er det godt å få anerkjennelse. Her mottar primus motor Roar Fundingsrud prisen på vegne av klubben som Årets anleggsutvikler. Tildelingen skjedde på Tennisforum i oktober. Prisutdeler Lars Gjerdåker, president i Norges Tennisforbund. (Foto: Mysen Tennisklubb)
«Indre Østfold kommunes ildsjelpris» gikk til Mysen Tennisklubb ved Roar Fundingsrud. (Foto: Mysen Tennisklubb)