Etter at Bærum kommune fulgte Oslo kommune og stengte ned alle innendørshaller for aktivitet for alle over barneskolealder, henvendte regionens klubber seg til kommunelegen og kommuneadvokaten i et felles brev.

-Kan kommunen i gjeldende forskrifter pålegge begrensninger for tennisklubbene som eier sine egne haller og er basert på medlemskap? spør klubbene Stabekk, Vestre Bærum, Snarøya, Eiksmarka og Blommenholm og Sandvika.

Klubbene i Bærum sendte et felles brev til kommuneadvokaten og satte spørsmålstegn ved forskriftens ordlyd.

I «Forskrift om forebygging av koronasmitte, Bærum kommune, Viken» heter det at Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, skal holde stengt.

I brevet til kommuneadvokaten ønsket klubbene en rask avklaring på om forskriften faktisk gjelder for privateide tennishaller som kun gir adgang til medlemmer. Ettersom det kan stilles spørsmålstegn ved om forskriftens § 1 gjelder tennisklubber, ønsket klubbene å kunne åpne for egenaktivitet under strenge retningslinjer.

Brevet fra regionsklubbene var et svar på en oppfording fra Bærum kommune og kommunedirektøren om at de ønsket råd og innspill fra interesseorganisasjoner og andre viktige samfunnsaktører i forbindelse med at de startet arbeidet med en ny revisjon av lokal Forskrift om forebygging av koronasmitte, samt gjennomgang av anbefalte om smitteverntiltak.

I brevet kom det også frem at klubbene stiller spørsmålstegn til at kommunen har pålagt et forbud mot alminnelig tennisaktivitet, dvs spill én mot én på en 600 kvm bane atskilt med nett og uten felles berøringspunkter, med unntak av tennisballen (som ble «frikjent» jf folkehelseinstituttets bekreftelse 11. mai 2020).

Til dette svarte kommunen:

-Med henvisning til dine synspunkter på hvorvidt de vedtatte smitteverntiltakene på faglig grunnlag er relevante for tennis, så har kommunedirektøren vurdert, og vurderer fortløpende, å differensiere mellom ulike aktiviteter. Hittil har konklusjonen vært at det ikke er ønskelig å lage flere særskilte unntak for enkelte aktiviteter eller grupper enn det som er gjort.  Det helsemyndighetene anbefaler, er ikke nødvendigvis å spisse tiltak inn mot enkelte aktiviteter som anses som smittefarlige i seg selv. Det som til nå har vist seg å fungere for å få kontroll over smitten, er i stedet mer generelle tiltak som begrenser unødvendig innendørs aktivitet av alle slag. Dette rammer, dessverre, bl.a. tennis.

Styreleder i Stabekk Tennisklubb, Egil André Berglund

-Dette svaret fra kommunen kan godt forstås utifra en betraktning om generell lockdown, men er ikke like lett å forsvare når aktivitet som å gå på kafe, besøke kjøpesentre og andre offentlig tilgjengelige plasser ikke er underlagt samme begrensning og slik tillatt aktivitet fra klubbenes side ble angitt å være mer utsatt for smitterisiko enn alminnelig tennisaktivitet, sier styreleder i Stabekk Tennisklubb Egil André Berglund