I et innsendt brev til Budstikka, lokalavisen i Asker og Bærum, skriver Helen Noebel Johnnsen på vegne av de eldre.

-Det er på tide at de ansvarlige myndigheter klarer å nyansere sine koronabestemmelser slik at tennis kan åpnes, skriver Johnsen, som titulerer seg selv som pensjonist og enke.

Johnsen tar opp tråden etter at styreleder i Stabekk Tennisklubb, Egil André Berglund, skrev et innlegg i samme avis om myndighetens forbud mot all innendørs trening og fritidsaktiviteter. Innlegget var et håp om at kommunens politikere så med nye øyne på denne realiteten innen neste vurdering av forskriftens regler 14. desember.

-For de eldste av våre medlemmer oppleves dette som ukens høydepunkter, og det er neppe en kontroversiell påstand at denne aktiviteten er sterkt delaktig i å holde denne særlig sårbare gruppen frisk og borte fra aldershjem og sykeseng, skrev Berglund i sitt innlegg 10. desember.

Johnsen lister opp 5 argumenter for at tennis er helsefremmende og viktig for aldersgruppen hun selv representerer. Tennis hjelper mot ensomheten, det er ikke lett å finne alternativ utendørs aktivitet vinterstid, en eldre kropp forfaller fortere enn en ung kropp, de eldre kjemper ikke i like stor grad for rettighetene sine og blir derfor ikke hørt og de eldre er ofte samvittighetsfulle og vil dermed også overholde eventuelle restriksjoner.

Les innlegget her: https://www.budstikka.no/debatt/tennis-blir-uforholdsmessig-regulert-og-stengt-ned/617658!/

Fra Budstikka.no