I år har 32 ungdom gjennomført trenerkurs i regi av Norges tennisforbund, norske collegespillere har avholdt collegetreff på OTA, juniorspillere har gått dommerkurs og jobbet som dommere under NM og flere har fått opplæring i turneringsledelse.

Med ungdomsdrevet idrettsaktivitet prøver man å involvere ungdom til å bli trener, dommer eller leder, gjennom trener-, dommer- og turneringslederkurs.

Sima Heren og Sofie Siem fikk opplæring i turneringledelse under NM lag i oktober 2020.

Ungdom kan være en sterk ressurs i idretten. Å involvere ungdom på ledelsesnivå i klubb og lag kan
være en nøkkel til å motvirke frafallet vi ser i dag. Ut fra dette utarbeidet Norges
idrettsforbund modellen Ungdomsdrevet idrettsaktivitet som skulle fremme ungdoms rolle i
idrettsledelse, både lokalt i klubb og lag, og i krets via et ungdomsstyre

Lillian Gabrielsen holdt innlegg om sitt College under Collegetreff for ungdommen på Oslo Tennisarena før sommeren

Før sommeren deltok 6 ungdom på innføring i dommerkurs med Julie Kjendlie

Håvard Næss, Sanne Selmer Gilje, Salman Kahn, Toralf Clausen, Bastian Bjørneklett (ikke på bildet) Christoffer Rokstad (ikke på bildet) var på kurs med Julie Kjendlie før sommeren.

I år har 32 ungdom under 19 år påbegynt eller gjennomført trener 1 eller trener 2 kurs i regi av Norges Tennisforbund.

Øivind Sørvald med Trener 2 kurs på OTA