I et innlegg i Akersposten skriver Caroline Borch-Nielsen at HTKs tennisanlegg vil oppleves som et sted å være sammen. I dag må nærområdets tennisklubber si nei til over 300 barn som ønsker å spille tennis og barn som har fått plass, må transporteres fra Vestre Aker til Hasle for å få spille.

Borch-Nilesen referer til den pågående saken der Holmenkollen Tennisklubb i over ti år har jobbet med et nytt, miljøvennlig tennisanlegg, som nå er stoppet. Årsaken er at anlegget ligger i et grøntområde.

Saken engasjerer sterkt i lokalmiljøet. Mandag var det et videomøte der saken ble diskutert med høy temperatur. Caroline Borch-Nielsen representerte 3500 barn i bydelen, og er oppgitt over at arbeidet er stoppet. Borch-Nielsen er bekymret for barn og unge i bydelen.

Bydelen opplever stadig økende antall barn til skolene. Midtstuen skole må utvides til dobbel kapasitet, Slemdal har nylig utvidet, Holmen har blitt bygget, og Ris må ta i mot nye 150 elever der kapasiteten allerede er sprengt. De syv skolene vil ha 3500 elever. Lovpålagt kroppsøving i skoletid kan ikke utføres alene i gymsalene på grunn av manglende kapasitet. Midtstuen skole har inngått en nødvendig avtale med HTK for å avhjelpe behovet slik at elevene kan benytte HTKs anlegg. Dette har vist å være en veldig nyttig ordning for Slemdal skole i dag, som er avhengig av å få benytte Hemings lokaler.

Vestre Aker er en av bydelene i Oslo med svakest dekning av idrettsanlegg. Midtstuen/Holmenkollen ligger aller dårligst an.

https://akersposten.no/meninger/er-det-greit-a-si-nei-til-barn-som-vil-drive-med-idrett/19.5785?fbclid=IwAR3tuhhUUgG9Xjv1pIhMBPT4IPPd4eoQkCP_O07WhT2CFJHwHA9ztiEFhls